Jesteś tutajNFOŚiGW na rzecz różnorodności biologicznej

NFOŚiGW na rzecz różnorodności biologicznej


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.nfosigw.gov.pl

 

Podczas zbliżających się targów POLEKO, 25 listopada 2010 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje konferencję poświęconą ochronie różnorodności biologicznej.
 
Zapraszamy wszystkich, którym nieobojętne są losy naszej planety. Różnorodność biologiczna stanowi bowiem wspólne bogactwo o nieoszacowanej wartości, zarówno dla współczesnych, jak i przyszłych pokoleń. Tymczasem, w wyniku aktywności człowieka, gatunki i ekosystemy są dziś bardziej narażone na zniszczenie niż kiedykolwiek wcześniej w historii.
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej finansuje wiele inicjatyw i działań wspierających ochronę różnorodności biologicznej w naszym kraju. Ten nurt działalności NFOŚiGW wpisuje się w politykę naszego państwa realizowaną w ramach Konwencji o Bioróżnorodności, podpisanej przez Polskę 5 czerwca 1992 r. podczas „Szczytu Ziemi” w Rio de Janeiro.
 
Podczas konferencji dr Bożena Haczek, reprezentująca Ministerstwo Środowiska, przedstawicielka delegacji polskiej do Nagoi, gdzie w dniach 18-29 października 2010 r. odbywało się Posiedzenie Konferencji Stron Konwencji (COP-10), przekaże najnowsze ustalenia i wyniki obrad. Kończący się Międzynarodowy Rok Różnorodności Biologicznej 2010 podsumuje dr Anna Kalinowska związana od lat ze Światową Unią Ochrony Przyrody (IUCN). O wybranych aspektach ochrony różnorodności biologicznej będą mówić osoby biorące udział w realizacji ważnych projektów dofinansowywanych przez NFOŚiGW: prof. Krzysztof Skóra - kierownik Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii w Helu, dr inż. Bogdan Jaroszewicz - kierownik Białowieskiej Stacji Geobotanicznej, dr Jolanta Kamieniecka z Instytutu na rzecz Ekorozwoju oraz dr Janusz Radziejowski - wykładowca Wszechnicy Polskiej.
 
O zaangażowaniu Narodowego Funduszu w projekty związane z ochroną różnorodności biologicznej, akcjami społecznymi oraz edukacją w tej dziedzinie opowiedzą przedstawiciele Departamentu Ochrony Przyrody oraz Departamentu Edukacji Ekologicznej.
 
 


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 10 gości.