Jesteś tutajMorskie planowanie przestrzenne - osiągnięcia i przyszły rozwój

Morskie planowanie przestrzenne - osiągnięcia i przyszły rozwój


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.mi.gov.pl

 

17 grudnia br. Komisja Europejska wydała Komunikat „Morskie Planowanie Przestrzenne w Unii Europejskiej – Osiągnięcia i Przyszły Rozwój (Maritime Spatial Planning in the EU - Achievements and Future Development)” COM (2010) 771 wraz z broszurą informacyjną.
 
Polska od początku członkowstwa w Unii Europejskiej opowiada się za nadaniem morskiemu planowaniu przestrzennemu wysokiej rangi zarówno na poziomie europejskim, jak i na poziomie krajowym. Morskie planowanie przestrzenne stanowi obok integracji systemów nadzoru morskiego i wiedzy o morzu jeden z trzech przekrojowych instrumentów zintegrowanej polityki morskiej UE. Jest również jednym z głównych priorytetów polityki morskiej Polski i był przedmiotem obrad Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej w roku bieżącym.
 
Planowanie przestrzenne na obszarach morskich Polski jest składową częścią dokumentu rządowego „Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030”. Za jego realizację odpowiedzialny jest minister właściwy ds. gospodarki morskiej.
 
Więcej informacji na temat morskiego planowania przestrzennego w UE znajduje się na stronie internetowej Komisji Europejskiej.
 


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 9 gości.