Jesteś tutajMOJE BOISKO - ORLIK 2012

MOJE BOISKO - ORLIK 2012


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.msport.gov.pl

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 kwietnia 2009 r., w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu, terminy składania wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie budowy kompleksów sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012”  IV edycja (2011 r.) to 30 listopada 2010 oraz 31 marca 2011 roku.
 
Wypełniony wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć do Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 
Załączniki:
1. Opinia RIO z wykonania budżetu za rok 2009 oraz za I półrocze 2010.
2. Oświadczenie beneficjenta o zabezpieczeniu w budżecie jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych na realizację zadania (oświadczenie podpisane również przez skarbnika jednostki samorządu terytorialnego).
3. Dokument  określający prawo do dysponowania terenem na cele budowlane związane z przedmiotem inwestycji tj.:
3.1 Aktualny odpis z Księgi Wieczystej – oryginał lub kserokopia potwierdzona na zgodność z oryginałem
lub
3.2 Wypis z rejestru gruntów z mapą ewidencyjną – oryginał lub kserokopia potwierdzona na zgodność z oryginałem należy  złożyć do Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 
 


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 7 gości.