Jesteś tutajMiasta bardziej przyjazne dla niepełnosprawnych

Miasta bardziej przyjazne dla niepełnosprawnych


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.ec.europa.eu

 

Za ogromne zaangażowanie na rzecz znoszenia barier dla osób niepełnosprawnych UE nagrodziła hiszpańskie miasto Avila.
 
Avila, miasto słynące ze swych średniowiecznych murów obronnych i licznych kościołów, otrzymało pierwszą nagrodę Access City za zaangażowanie na rzecz tworzenia środowiska miejskiego bardziej przyjaznego dla osób niepełnosprawnych.
 
Nagroda ta będzie odtąd przyznawana co roku w ramach unijnej strategii na rzecz ułatwiania osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej i powszechnego poszanowania ich praw. Ma ona zwrócić uwagę opinii publicznej na bariery, z jakimi na obszarach miejskich borykają się osoby niepełnosprawne, a jednocześnie wyróżniać te miasta, które włożyły najwięcej wysiłku w usuwanie takich barier.
 
Leżąca na zachód od Madrytu Avila została uhonorowana za poprawienie dostępności budynków publicznych. To owoc przemyślanego i realizowanego od 2002 r. planu zagospodarowania przestrzeni miejskiej, przygotowanego we współpracy z organizacjami osób niepełnosprawnych i starszych. Do podejmowania podobnych inicjatyw władze miejskie zachęcają również podmioty sektora prywatnego. Dzięki temu ułatwiono osobom niepełnosprawnym dostęp do lokalnych atrakcji turystycznych oraz do miejsc pracy.
 
Oprócz Avili finalistami konkursu zostały również: Barcelona (Hiszpania), Kolonia (Niemcy) i Turku (Finlandia). Do udziału w konkursie zgłosiło się 66 europejskich miast.
 
Nagroda została wręczona w Brukseli, z okazji Europejskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych. W dniu 3 grudnia zakończyła się również poświęcona tej samej tematyce dwudniowa konferencja.
 
Podczas konferencji omówiono zagadnienia takie jak: wzajemne uznawanie krajowych zaświadczeń o niepełnosprawności, zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości studiowania i podejmowania pracy za granicą, systemy zabezpieczenia społecznego, dostęp do obiektów i wydarzeń rekreacyjno-kulturalnych.
 
Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych jest jednym z najważniejszych założeń Europejskiej strategii w zakresie niepełnosprawności na lata 2010-2020, przyjętej w listopadzie 2010 r.
 
Strategia wytycza cele dotyczące m.in. ułatwiania osobom niepełnosprawnym dostępu do budynków, środków transportu, pozostałych usług oraz do technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 
Około 80 mln osób w UE jest dotkniętych lekką lub poważną niepełnosprawnością. Bariery, jakie na co dzień napotykają, na przykład utrudniony dostęp do edukacji lub zatrudnienia, są często przyczyną ich wykluczenia społecznego. Wyższe bezrobocie i niższy poziom wykształcenia skutkują wyjątkowo wysokim wskaźnikiem ubóstwa w tej grupie - aż o 70 proc. wyższym od średniej.
 
 


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 2 gości.