Jesteś tutajMiędzynarodowa konferencja "Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych"

Międzynarodowa konferencja "Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych"


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.mrr.gov.pl

 

W dniach 9-10 grudnia 2010 r. odbędzie się druga międzynarodowa konferencja z cyklu „Analizy regionalne – współpraca administracji ze środowiskiem naukowym”. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji, skupiającej zarówno praktyków, jak i teoretyków polityki regionalnej, jest "Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych", wskazane jako jeden ze strategicznych obszarów interwencji w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020.
 
Polityka spójności należy do kluczowych polityk rozwojowych Unii Europejskiej, mających szczególne znaczenie dla państw, które przystąpiły do Wspólnoty po 2004 r. ze względu na znaczący dystans rozwojowy dzielący je od krajów „starej UE”. Polska należy do największych beneficjentów wsparcia dostępnego w ramach tej polityki, a znaczna część pomocy finansowej skierowana jest do obszarów problemowych i marginalizowanych, w tym m.in. do Polski Wschodniej. Zagadnienia efektywnego wsparcia tych obszarów są jednym z ważkich zagadnień debaty nad nowym paradygmatem polityki regionalnej toczonej zarówno na forum krajowym, jak i unijnym. Konferencja "Budowanie spójności terytorialne i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych"ma w zamierzeniu stanowić ważny wkład w tę dyskusję, a cel ten zostanie osiągnięty dzięki wymianie doświadczeń, poglądów i wiedzy w zakresie wykorzystania analiz regionalnych w działaniach administracji publicznej, koncentrujących się wokół problematyki związanej z determinantami, wyzwaniami i trendami rozwoju obszarów problemowych oraz kierunkami interwencji publicznej na tych terenach.
 
 


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 1 użytkownik i 10 gości.

Użytkownicy online