Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Lokalizacja drogi wzdłuż terenów kolejowych

Lokalizacja drogi wzdłuż terenów kolejowych


Obrazek użytkownika Monika Kozanecka

By Monika Kozanecka - Posted on 23 Lipiec 2013

 Witam,

chciałabym odświeżyć temat lokalizacji zabudowy w sąsiedztwie linii kolejowych. Z art 53 ustawy o transporcie kolejowym wynika, że budynki i budowle należy lokalizować  w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m,  z zastrzeżeniem ust. 4 -  który brzmi: Przepisu ust. 2 nie stosuje się do budynków i budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania linii kolejowej oraz do obsługi przewozu osób i rzeczy.

Zastanawiam się czy przewóz osób i rzeczy można powiązać z drogami? Widziałam kilka planów gdzie zaprojektowano komunikację bezpośrednio w sąsiedztwie terenów kolejowych. Do tej pory byłam przekonana, że taka lokalizacja jest sprzeczna z ww. ustawą.
Art. 57 dopuszcza odstępstwo od warunków usytuowania budynków i budowli określonych w art. 53 w uzasadnionych przypadkach - uważam że jest to bardzo szerokie pojęcie.W moim przypadku takie odstępstwo zdeterminowane byłoby względami ekonomicznymi. Zwyczajnie nikt z właścicieli okolicznych działek nie chce się zgodzić na lokalizacje drogi zatem jedynym terenem pozostaje teren wzdłuż terenów kolejowych.

 

Czy waszym zdaniem jest to uzasadniony przypadek? A druga sprawa  w jaki sposób na etapie sporządzania mpzp otrzymuje się takie odstępstwo - poprzez uzgodnienie? - ale z kim jeżeli w ww. ustawie właściwy jest organy administracji architektoniczno-budowlanej (starosta, wojewoda i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego), czy w jakimś odrębnym trybie?

m.s.

Obrazek użytkownika marta_s

Miałam taki przypadek. Gmina wysłała pismo do PKP z prośbą o odstępstwo, jeszcze na etapie koncepcji, przed uzgodnieniami i opiniowaniem. Niestety dostaliśmy odmowne pismo. Uzasadnili to tym, że w przyszłości planują rozbudowę torów w kierunku planowanej drogi. Nie jestem teraz w stanie napisać jak dokładnie wyglądało pismo gminy, jeśli chodzi o stronę formalną.
Pozdrawiam

Obrazek użytkownika knuraj

Moim zdaniem, na etapie sporządzania planu nie można rozstrzygać o zasadności lokalizacji drogi w bliższej odległości niż określona w art. 53. Owe odstępstwo jest udzielane na etapie sporządzania projektu budowlanego, więc uzgodnienie projektu mpzp przez zarządcę nie musi wiązać organu AB. Zgodnie z art. 57 ust. 2 zarządca wydaje tylko opinię potrzebną do udzielenia odstępstwa, wobec czego AB może mieć inne zdanie niż zarządca.

Realizacja drogi odbędzie się i tak w trybie "specustawy drogowej" wyłączającej UOPiZP (art. 11 ust. 2i specustawy) i na tamtym etapie będzie uzyskiwane odstępstwo. Dlatego plan powinien być tak sporządzony, by nie "przeszkodzić" późniejszej realizacji drogi wzdłuż torów w bliższej odległości niż ustalona w art. 53., tzn. tereny sąsiadujące z torami przeznaczyć np pod zieleń, a na najbliższych terenach przeznaczonych pod zabudowę nie ustalać nieprzekraczalnej linii zabudowy (bądź ustalić ją tak, aby była odpowiednia w przypadku realizacji tej drogi).Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 3 gości.