Jesteś tutajKrajowe Forum Wodne

Krajowe Forum Wodne


0
No votes yet
Your rating: None

 

Krajowe Forum Wodne odbędzie się w dniach 15-16 listopada br. w Centrum Wodnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie , przy ul. Nowoursynowskiej 159.

Forum pomyślane jest jako konferencja poświęcona szeroko rozumianej problematyce zarządzania zasobami wodnymi. W odróżnieniu od seminariów dla zamkniętych gremiów prawników czy naukowców, przedsięwzięcie to jest ukierunkowane na jak najszerszą debatę dotyczącą gospodarowania wodą. Jak dotąd Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej zorganizował trzy edycje Forum Wodnego.

Ponadto Forum towarzyszyć będzie wystawa prac wyłonionych w ramach skierowanego do uczniów i studentów konkursu fotograficznego „Woda w kadrze”.

 
poniedziałek, 15 listopada 2010 r.
 
Sesja plenarna
 
13.00 - 13.15
Powitanie gości (Prezes KZGW - L. Karwowski, Rektor SGGW)
13.15 - 13.30
Stan realizacji projektu Polityki Wodnej Państwa (Prezes KZGW - L. Karwowski)
13.30 - 13.50
Koncepcja wdrażania Dyrektywy Powodziowej (Zastępca Prezesa KZGW - J. Wiśniewski)
13.50 - 14.10
Nowelizacja ustawy Prawo wodne (Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych KZGW - R. Kęsy)
14.10 - 14.45
Dyskusja
14.45 - 15.45
Przerwa kawowa
Panele dyskusyjne
 
15.45 - 18.15
Ochrona przyrody a ochrona przeciwpowodziowa
15.45 - 18.15
Planowanie przestrzenne w kontekście ochrony przeciwpowodziowej
15.45 - 18.15
System ostrzegania i reagowania powodziowego z uwzględnieniem pracy zbiorników
18.15
Kolacja
 
wtorek, 16 listopada 2010 r.
 
Sesja plenarna
 
9.00 - 9.30
Prowadzenie akcji lodołamania 2009/2010 r.
9.30 - 10.00
Doświadczenia z letniej powodzi 2010 r.
10.00 - 10.30
Znaczenie edukacji w ochronie przeciwpowodziowej
10.30 - 11.00
Przerwa kawowa
11.00 - 12.00
Podsumowanie paneli dyskusyjnych
12.00 - 13.00
Dyskusja plenarna
13.30
Zakończenie
 

Rejestracja uczestników e-mail: forum@kzgw.gov.pl
Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy forum@kzgw.gov.pl
lub na numer faksu 022 37 20 290 w terminie do dnia 08.11.2010 oraz otrzymanie potwierdzenia od organizatorów
o wpisaniu na listę uczestników (liczba miejsc ograniczona).

Potwierdzenia zostaną rozesłane 9.11.2010.

 

wiecej:www.kzgw.gov.pl/pl/132-Krajowe-Forum-Wodne.html

 Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 4 gości.