Jesteś tutajKPZK 2030 a rozwój lokalny i regionalny

KPZK 2030 a rozwój lokalny i regionalny


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.samorzad.lex.pl

 

W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego trwają aktualnie prace nad nową Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK). Przyjęty w MRR dnia 18 maja 2010 r. projekt tej koncepcji został poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Ocena ta była przedmiotem dyskusji w dniu 10 września 2010 r.
 
Należy podkreślić, że zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej państwa, wyrażonej w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, należy do zadań Rady Ministrów, a zakres przedmiotowy koncepcji określa art. 47 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Do momentu przyjęcia przez Rząd KPZK 2030, obowiązującym dokumentem jest Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 5 października 1999 r. wraz z aktualizacją z 2005 r.
 
Prekursorski charakter KPZK 2030 – jak podkreślono w jej projekcie (str. 5) – polega, między innymi, na zmianie podejścia do wizji zagospodarowania przestrzennego kraju. Oznacza to odejście od idei rozwoju w pasmach, opartej na tezie zwornikowego położenia Polski w Europie, na rzecz wizji rozwoju sieci powiązań funkcjonalnych krajowych ośrodków wzrostu. Ośrodki te tworzą policentryczną metropolię sieciową, której głównym rdzeniem są najważniejsze polskie miasta wraz z dowiązanymi do nich subregionalnymi ośrodkami wzrostu oraz ośrodkami regionów peryferyjnych, otwartą na oddziaływania sieci europejskich ośrodków metropolitalnych.
 


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 18 gości.