Jesteś tutajKonsultacje z UKE - Ważne - ostatni dzień!

Konsultacje z UKE - Ważne - ostatni dzień!


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
POIU

W ramach konsultacji UKE z Urbanistami przygotowywane są centralne warsztaty dot. wprowadzenia w życie przepisów Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Przedstawiciele Izb Okręgowych przygotowują część wystąpienia Izby Urbanistów dotyczącą zapisów w mpzp,które pozwolą na pozyskanie pozytywnej opinii UKE z jednoczesnym zadbaniem o ład przestrzenny i inne obowiązujące zasady kształtowania przestrzeni oraz zapewnienia godziwych warunków życia mieszkańcom. Prosimy Koleżanki i Kolegów o przykłady zapisów w planach na podstwie dotychczasowych doświadczeń w kategoriach:
-na jakie ustalenia udało sie Kol. uzyskać pozytywne opinie
- jakie zapisy należałoby wprowadzać aby zgodnie ze spoczywającym na urbanistach obowiązku doprowadzić do kompromisu pomiędzy różnymi uczestnikami procesu inwestycyjnego(operatorzy siecie, RDOŚ, Konserwatorzy Zabytków, właściciele gruntów itd)
Korespondecję w tej sprawie prosimy przesyłać do 26.01.2011 roku na adres:

 Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 23 gości.