Jesteś tutajKoniec z sądowymi podziałami budynków mieszkalnych jednorodzinnych na więcej niż 2 lokale

Koniec z sądowymi podziałami budynków mieszkalnych jednorodzinnych na więcej niż 2 lokale


4.75
Average: 4.8 (4 votes)
Your rating: None
Źródło: 
Redakcja UI

Prezydent podpisał 9 sierpnia 2017r. Ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, która to zmienia między innymi Ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892). Kluczowa zmiana dotyczy dodania w art. 2 ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego następuje zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę albo skutecznie dokonanym zgłoszeniem, i zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie. Odrębną nieruchomość w budynku mieszkalnym jednorodzinnym mogą stanowić co najwyżej dwa samodzielne lokale mieszkalne.".

Zmiana ta ma na celu ukrócenie praktyki polegającej na zmianie budynków jednorodzinnych w wielorodzinne poprzez sądowe zniesienie współwłasności w budynku mieszkalnym jednorodzinnym niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i z pominięciem procedur administracyjnych. Dzięki takiemu zniesieniu współwłasności można było podzielić budynek mieszkalny jednorodzinny na więcej niż 2 lokale mieszkalne, co sprawiało, że taki budynek stawał się de facto budynkiem wielorodzinnym, pomimo, że obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie dopuszczał lokalizacji tego typu budynków.  Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 35 gości.