Jesteś tutajKonferencja inauguracyjna projektu GBDOT

Konferencja inauguracyjna projektu GBDOT


5
Average: 5 (1 vote)
Your rating: None
Źródło: 
www.gugik.gov.pl

 

20 października br. zainaugurowano Projekt Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania - największe realizowane obecnie w Polsce przedsięwzięcie związane z budową zharmonizowanej bazy danych. Konferencję otworzyła Jolanta Orlińska Główny geodeta Kraju. – Myślę, że prawdziwe jest stwierdzenie, że  praktycznie nie ma procedury administracyjnej, w której nie wykorzystywano by przynajmniej jednej danej odnoszącej się przestrzeni – podkreślała w swoim wystąpieniu Jolanta Orlińska.
 
Główne założenia oraz stan realizacji projektu GBDOT przedstawił Jerzy Zieliński – Dyrektor departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej GUGiK. O BDOT w odniesieniu do wybranych topograficznych baz danych obiektów krajów Unii Europejskiej mówił w swoim wystąpieniu dr Dariusz Dukaczewski z Instytutu Geodezji i Kartografii.
 
W drugiej części konferencji przedstawiono użyteczności baz danych prowadzonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną. Zgodnie z założeniami projekt stanowi istotny wkład w budowę i rozwój infrastruktury informacyjnej państwa. Dostarcza danych referencyjnych dla budowy systemów dziedzinowych w instytucjach rządowych i samorządowych. Zebrane i usystematyzowane dane wspomagać będą między innymi zarządzanie kryzysowe, ratownictwo, osłonę przeciwpożarową, planowanie przestrzenne i ochronę środowiska. O swoich doświadczeniach i potrzebach w tym zakresie mówili: Radosław Chinalski – Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji, Zbigniew Góral - Dyrektor Biura Informatyki i Łączności PSP, Robert Gałązkowski – Dyrektor Lottniczego Pogotowia Lotniczego, prof. Maciej Maciejewski - z-ca Dyrektora IMGW, Piotr Ryszard Cmela - Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Paweł Dacewicz reprezentujący Centrum Gospodarki Przestrzennej.
 
Trzecią sesję poświęcono przedstawieniu GBDOT jako ogniwa infrastruktury informacji przestrzennej kraju. W obradach wzięło udział niemal 250 uczestników z całego kraju. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele: administracji rządowej i samorządowej, służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i obronność kraju w tym służb ratowniczych i służb zarządzania kryzysowego, przedsiębiorstw geodezyjno-kartograficznych,  biur urbanistycznych, planistycznych i projektowych, firm telekomunikacyjnych i geoinformatycznych, służb geomarketingowych, przedsiębiorstw zarządzających sieciami uzbrojenia technicznego terenu, wydawnictw kartograficznych, służb ochrony przyrody oraz służb ochrony zabytków kultury narodowej i zasobów dziedzictwa narodowego.
 


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 9 gości.