Jesteś tutajKomisja Europejska o e-administracji

Komisja Europejska o e-administracji


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.mswia.gov.pl

 

Komisja Europejska opublikowała najnowszy raport o działaniu e-administracji w krajach europejskich w 2010 roku. Polska zajęła w rankingu badającym pełną dostępność e-usług oferowanych przez administrację publiczną 19 miejsce, tym samym awansując o 6 miejsc w porównaniu z rokiem 2009. W badaniu wzięły udział 32 kraje europejskie.
 
Średnia europejska dostępności w sieci 20 najważniejszych usług oferowanych przez administrację, (takich jak: rejestracja samochodu, zgłaszanie danych do urzędu statystycznego, zapisy do szkoły wyższej) wyniosła 82%, a w Polsce 79%. W rankingu Polska zajmuje aktualnie 19 miejsce. W porównaniu z 2009 rokiem Polska osiągnęła postęp w zakresie dostępności on-line usług oferowanych przez administrację publiczną. Tylko w sześciu państwach: Irlandii, Włoszech, Portugalii, Szwecji, Danii oraz na Malcie wszystkie z dwudziestu usług e-administracji są dostępne on-line – wynika z opublikowanego przez Komisję Europejską raportu.
 
Stwierdzenie dostępności usług on-line, według autorów raportu, to dopiero początek oceny e-administracji. Równie ważne jest także to, czy usługa jest w pełni zautomatyzowana, czy jest spersonalizowana i dostosowana do potrzeb użytkownika.
 
Przebadano także stan zaawansowania świadczonych przez administrację publiczną usług on-line w ubiegłym roku. Polska w tym zestawieniu zajęła 20 miejsce, za Turcją i wcześniej Norwegią i Belgią. W tym rankingu pierwsze miejsce zajęły: Austria, Irlandia, Malta i Portugalia. Ogólnie w Europie, podobnie jak w Polsce, usługi dla biznesu są lepiej rozwinięte niż te, adresowane do osób indywidualnych. Ich zaawansowanie zostało ocenione w Polsce o 2 punkty procentowe niższej od średniej dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 
Poza dostępnością 20 podstawowych usług oferowanych przez elektroniczną administrację, badano także doświadczenie użytkownika w zakresie:
 
przejrzystości świadczenia usług - czyli czy może śledzić i odszukiwać na jakim etapie jest usługa, czy może uzyskać informację o czasie trwania realizacji usługi;
wielokanałowego świadczenia usług - czy może uzyskać dostęp do usługi za pośrednictwem innych kanałów elektronicznych niż Internet (np. poprzez call center, pocztą e-mail);
ochrony danych osobowych - czy znalazł informację na stronie internetowej, że są respektowane przepisy dotyczące ochrony prywatności danych osobowych użytkownika;
łatwości użytkowania - czy uzyskał wsparcie (w postaci takich rozwiązań, jak: FAQ, demo, pomoc na żywo) i czy może dodawać dokumenty do aplikacji lub wniosków;
monitoringu zadowolenia użytkownika - czy istnieje jakaś forma monitorowania poziomu zadowolenia użytkowników, czy użytkownik może wyrazić swoją opinię i/lub złożyć skargę.
 
Ogólny wskaźnik „doświadczenie użytkownika” w odniesieniu do 20 usług e-administracji dla Polski był wysoki i wyniósł 91%, przy średniej dla 32 krajów na poziomie 79%. W przypadku monitorowania zadowolenia użytkowników Polska uzyskała 95%, w porównaniu do średniej europejskiej 80%. Pozostałe opinie kształtują się u nas równie wysoko - na poziomie 63% w zakresie przejrzystości świadczenia usług (przy średniej 52%), 100% wielokanałowe świadczenie usług (88%), 100% ochrona danych osobowych (90%). Natomiast łatwość korzystania ze strony internetowej została wyżej oceniona w krajach UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (80%), niż w Polsce (56%).
 
Pod względem dostępności elektronicznych zamówień publicznych na stronach internetowych urzędów Polska z wynikiem 75% uplasowała się powyżej średniej dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego wynoszącej 71%. Oceniano m.in. publikację informacji o przetargu na stronie internetowej, zgłoszenie oferty on-line oraz ostateczny wybór dostawcy. W przypadku tych dwóch ostatnich, wskaźniki przewyższają średnią odpowiednio o 20% i 36%. Natomiast kryterium publikacji on-line informacji o przetargu zostało ocenione o 36% niżej niż przeciętny wynik w krajach europejskich. W tym zestawieniu najwyżej oceniono: Estonię, Irlandię, Litwę, Maltę i Słowenię.
 
W badaniu oceniono także proces uruchomienia działalności gospodarczej pod kątem stopnia uproszczenia procedur biurokratycznych i zmniejszania obciążeń, które hamują przedsiębiorczość w Europie. Zbadano 21 etapów, które zgodnie z przepisami prawa musi przejść przedsiębiorca zakładający firmę, np. uzyskanie numeru NIP, rejestracja firmy itp. Każdy z etapów został poddany ocenie, czy jest dostępny on-line, najlepiej przez specjalny portal dla osób uruchamiających działalność, czy informacje na temat procedur są dostępne w Internecie i jakiej są jakości.
 
Tylko niektóre kraje w Europie mają wszystkie 21 etapów dostępnych on-line, a w większości państw, w tym w Polsce, nie jest możliwe aktualnie uruchomienie działalności gospodarczej w jednym miejscu. Dla przykładu część usług związanych z założeniem firmy jest dostępna na jednym portalu, część jest rozproszona na stronach różnych urzędów, a część nadal można załatwić tylko w sposób tradycyjny, odwiedzając urząd i składając dokumenty w postaci papierowej. W Polsce tylko 20% usług związanych z zakładaniem firmy jest dostępna on-line, natomiast pozostałe 80% usług polega jedynie na udostępnieniu informacji.
 
W badaniu wzięły udział 32 państwa z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym 27 państw UE oraz Chorwacja, Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Turcja.
 
Raport pod nazwą „eGovernment Benchmark”, został opracowany na zlecenie dyrekcji generalnej ds. Społeczeństwa Informacyjnego w Komisji Europejskiej. „eGovernment Benchmark” jest jednym z głównych badań efektywności sektora publicznego w Unii Europejskiej.
 


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 7 gości.