Jesteś tutajKolejne rozporządzenia KE dotyczące INSPIRE

Kolejne rozporządzenia KE dotyczące INSPIRE


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.gugik.gov.pl

 

W dniu 8 grudnia br. opublikowane zostały w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, następujące rozporządzenia dot. INSPIRE:
 
-  ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1088/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 976/2009 w zakresie usług pobierania i usług przekształcania. Rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;  Zgodnie z rozporządzeniem nie później niż dnia 28 grudnia 2012 r. państwa członkowskie zapewniają świadczenie usług pobierania i przekształcania.
-  ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 15 grudnia 2010 r.
 
W/w rozporządzenia wiążą w całości i są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZałącznikRozmiar
Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1088-2010.pdf780.49 KB
Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1089-2010.pdf1.68 MB


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 27 gości.