Jesteś tutajJapońskie technologie dla polskiego środowiska?

Japońskie technologie dla polskiego środowiska?


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.mos.gov.pl

 

Zielone inwestycje finansowane z handlu jednostkami emisji AAU, na których Polska zarobiła dotąd ponad 80 mln euro będą głównym tematem wstąpienia przedstawicieli Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podczas konferencji „Japońskie Technologie Środowiskowe”, która odbędzie się 2 - 3 marca br. w Warszawie. W spotkaniu weźmie udział Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w MŚ, Główny Konserwator Przyrody.
 
Podczas spotkania przedstawione będą technologie środowiskowe, które mogą być wykorzystane w realizacji projektów Systemu Zielonych Inwestycji (GIS, od ang. Green Investment Scheme) w Polsce m.in. w zakresie poprawy efektywności energetycznej w budownictwie, inteligentnych systemów elektroenergetycznych, rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz technologii czystego węgla.
 
W konferencji wezmą udział m.in. prelegenci z wiodących japońskich przedsiębiorstw, które specjalizują się w technologiach środowiskowych. Wśród zaproszonych gości będą również specjaliści polscy, którzy przedstawią m.in. zasady realizacji projektów GIS w Polsce.
 
Organizatorem spotkania jest Japońska Organizacja Rozwoju Nowych Energii i Technologii Przemysłowych (NEDO), z którą Polska podpisała podczas konferencji klimatycznej  w grudniu 2010 r. umowę sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU) oraz JAAP. Była to już piąta (po transakcjach zawartych z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju działającym w imieniu Rządu Hiszpanii oraz Irlandii i dwoma prywatnymi podmiotami japońskimi) umowa na sprzedaż nadwyżki AAUs, która powiększa kapitał Polski do inwestowania w projekty w zakresie poprawy efektywności energetycznej.
 
Nasz kraj zarobił dotąd na handlu AAU ponad 80 mln euro, które są przeznaczane na ochronę klimatu w Polsce i wspierają jednocześnie realizację wymogów unijnej polityki klimatycznej (pakietu klimatyczno – energetycznego).
 
Środki pochodzące z umów sprzedaży jednostek AAU w ramach polskiego Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) mogą być przeznaczane na dofinansowanie inwestycji w formie dotacji. Ich  uzupełnieniem mogą być pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz jest Krajowym Operatorem Systemu GIS i zarządza realizacją Systemu. Środki pozyskane dzięki transakcji są umieszczane na wyodrębnionym rachunku klimatycznym.
 
Polska zredukowała emisje gazów cieplarnianych w porównaniu z rokiem 1988 (rok bazowy dla Polski zgodnie z Protokołem z Kioto) o 30 proc. wobec zobowiązań z Protokołu wynoszących 6 proc. W tym samym czasie PKB w Polsce zwiększył się o 70 proc. Nadwyżka jednostek AAU, jaką posiada Polska, jest przede wszystkim wynikiem trudnej i kosztownej restrukturyzacji polskiej gospodarki przeprowadzonej po 1990 roku ale także działań na rzecz środowiska.
 
 


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 12 gości.