Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / jak wyznaczyć obszar zwartej zabudowy?

jak wyznaczyć obszar zwartej zabudowy?


Obrazek użytkownika silence

By silence - Posted on 01 Listopad 2017

Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych obszar zwartej zabudowy – to obszar wyznaczony przez obwiednię prowadzoną w odległości 50 m od zewnętrznych krawędzi skrajnych budynków tworzących zwartą zabudowę lub po zewnętrznych granicach działek, na których położone są te budynki, jeśli ich odległość od tych granic jest mniejsza niż 50.
Definicja jednoznacznie określa przebieg granicy obszaru zwartej zabudowy, w przypadku gdy odległość od budynku do granicy działki, na której się znajduje, jest większa niż 50 m. W takim przypadku granicę obszaru zwartej zabudowy wyznacza obwiednia prowadzona w odległości 50 m od zewnętrznych krawędzi skrajnych budynków tworzących zwartą zabudowę.
Jeżeli ta odległość jest mniejsza niż 50 m, to – ze względu na użycie spójnika „lub” w definicji – można przyjąć, że warunki definicji spełni zarówno obwiednia, jak i linia wyznaczona przez zewnętrzne granice działek?

Obrazek użytkownika Filip Sokołowski

 Moim zdaniem nie - "lub" odnosi się do wyboru wariantu, ale tego wariantu nie wybiera się dowolnie tylko w zależności od przypadku. Podejrzewam, ze jeśli konsekwencją przyjęcia tego wariantu pierwszego (pomimo mniejszej odległości budynków do granic niz 50m) byłaby odmowa wydania warunków zabudowy, to SKO by uchyliło taką decyzję. 

Współzałożyciel Portalu Urbanistyka.Info
Kontakt:
tel. +48 608-292-492
e-mail: fsokolowski@urbanistyka.infoNawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 10 gości.