Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Jak ważny jest rysunek planu?

Jak ważny jest rysunek planu?


Obrazek użytkownika adam

By adam - Posted on 16 Wrzesień 2013

Oczywiście wiem, że jest zajeważny, ale nie o to chodzi :)
Mam radę, która jakoś niespecjalnie wierzy pracownikowi od planowania przestrzennego (człowiek ze stażem, wykształcony w tym kierunku itp.), natomiast stanowczo wierzy jednemu z radnych (absolwent bodajże psychologii), że rysunek planu nie jest tak ważny, jak sam tekst planu (rysunek nazywa szkicem).
Kiedyś gdzieś widziałem orzeczenie jakiegoś WSA, że są równie ważne, ale teraz nie mogę go nigdzie znaleźć. Może ktoś ma i mógłby podrzucić? Inaczej rada będzie uchwalać szkice a nie plany :)

Obrazek użytkownika wlisiec

Mam tu taki wyrok (trochę nie w temacie), gzie sąd cytuje oczywiste brzmienie artykułów ustawy o pizp, z których wynika, że plan miejscowy składa się z części tekstowej i graficznej:"...z przepisów art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 u.p.z.p. wynika niezbicie, iż zarówno projekt planu jak i plan składa się z części tekstowej i graficznej. Potwierdza to także przepis § 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. Nr 164, poz. 1587 – dalej zwane rozporządzeniem MI), w którym zamieszczono definicję projektu planu miejscowego..."
Ten wyrok to IISA/Gl952/11
Tp że w Twojej gminie umówiono się że rysunek to szkic - nie znaczy, że tak to potraktuje wojwoda(organ nadzoru),poniważ wszelkie niezgodności tekstu planu z rysunkiem, np. brak linii zabudowy o której plan stanowi, mogą skutkować unieważnieniem uchwały.

Obrazek użytkownika adam

Niestety wiem, jak to potraktuje wojewoda. Ale radni nie. Dla mnie bezsensem jest praca nad planem, który radni już chcą tak ustawić, żeby wojewoda go nie puścił.
Ehhh... po co jest instytucja radnych? W każdym razie dziękuję za wyrok.

Obrazek użytkownika ddd

Niech przegłosują mądrale najpierw uchwałę, że rysunek planu jest szkicem i najlepiej, żeby taka uchwała zastała uwalona przez nadzór.Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 11 gości.