Jesteś tutajIV Międzynarodowa Konferencja i Wystawa LOTNISKO 2011

IV Międzynarodowa Konferencja i Wystawa LOTNISKO 2011


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.mi.gov.pl

 

- Spotkanie nasze odbywa się w bardzo pożądanym, gorącym okresie. Na polskich lotniskach, zwłaszcza w ośmiu, znajdujących się w sieci TEN-T, trwają inwestycje; mamy też nienotowaną w historii Polski sytuację, gdy buduje się dwa nowe lotniska, w Modlinie i Lublinie; rozmawiamy o centralnym porcie lotniczym, a projekt Prawa lotniczego, niosący duże zmiany, znajduje się w parlamencie – powiedział sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz, otwierając 16 lutego br. Międzynarodową Konferencję i Wystawę LOTNISKO 2011 w Warszawie.
 
Minister T. Jarmuziewicz uczestniczył w sesji Polskie porty lotnicze dziś i jutrzejsze perspektywy rozwoju ich infrastruktury. Dyskusja dotyczyła głównie problematyki finansowania działalności portów lotniczych, planów inwestycyjnych w dwóch powstających portach oraz możliwości wygenerowania przez te lotniska nowych połączeń. Zarówno przedstawiciel zarządu portu w Modlinie jaki i Lublinie zadeklarowali rok 2012 jako początek działalności nowych portów.
 
Dyrektor PPL Michał Marzec przypomniał, że to właśnie „Porty Lotnicze” były inicjatorem budowy portu w Modlinie. Port ten dzięki swemu położeniu będzie uzupełniał Lotnisko Chopina. Prezes PAŻP Krzysztof Banaszek poinformował, że Agencja realizuje duży program inwestycyjny związany z rozbudową i unowocześnieniem infrastruktury nawigacyjnej w portach lotniczych. Zwiększona zostanie także rola nawigacji satelitarnej w żegludze powietrznej. Dyrektor Departamentu Lotnictwa w MI Krzysztof Kapis zwrócił w swoim wystąpieniu uwagę na konieczność zwiększenia przepustowości, nie tylko w portach lotniczych, ale i przestrzeni powietrznej. Dyrektor K. Kapis poinformował także o europejskim programie zarządzania przestrzenią powietrzną UE. Omówił zadania Prezydencji Polski w zakresie lotnictwa cywilnego. Wskazał na konieczność ujmowania zmian w polskim transporcie lotniczym w kontekście europejskim.
 
Minister T. Jarmuziewicz, odpowiadając na pytania dyskutantów zaznaczył, że Polska jest otwarta na inwestorów zagranicznych w branży transportu lotniczego, a państwo bierze na siebie obowiązek tworzenia logicznej sieci połączeń lotnisk z drogami i liniami kolejowymi. - Musimy promować ideę, że Polska jest dobrym miejscem na zagraniczne inwestycje lotnicze – podkreślił T. Jarmuziewicz.
 
Dyskutanci uznali Konferencję Lotnisko 2011 za pierwsze spotkanie przedstawicieli lotnictwa cywilnego, będące okazją do podsumowania 2010 r. w branży. Wyrażano przekonanie, że kryzys, który dotknął transport lotniczy ma on już za sobą. Prognozy ruchu lotniczego, zwłaszcza w perspektywie wieloletniej, wskazują na znaczny wzrost popytu na podróże lotnicze w naszym kraju (w ciągu 20 lat nastąpi wzrost ruchu do 80 mln pasażerów/rok).
Pozostała tematyka konferencji obejmowała zagadnienia: nowoczesnych technologii dla modernizacji bezpieczeństwa i infrastruktury portów lotniczych oraz kierunki rozwoju rynku handlingowego w Polsce.
 
Minister Tadeusz Jarmuziewicz spotkał się także z wystawcami oferującymi produkty i usługi z zakresu infrastruktury lotniskowej i okołolotniskowej.
 
W IV Międzynarodowej Konferencji i Wystawie LOTNISKO 2011, objętej patronatem ministra infrastruktury, a zorganizowanej przez miesięcznik „RAPORT-wojsko, technika, obronność”, miesięcznik lotniczy „Skrzydlata Polska” oraz Zarząd Targów Warszawskich S.A. uczestniczyli przedstawiciele rządu, reprezentanci samorządów: prezydenci miast, marszałkowie, oraz burmistrzowie. Obecni byli przedstawiciele zarządów lotnisk regionalnych; zarządów linii lotniczych; inwestorzy; przedstawiciele konsorcjów i firm z branży budowlanej, informatycznej; firm konsultingowych, a także firm dostarczających nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne.
 


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 5 gości.