Jesteś tutajInstrukcja podpisana

Instrukcja podpisana


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.samorzad.pap.pl

 

Rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej zostanie jeszcze w czwartek ogłoszone w Dzienniku Ustaw – zapowiada Centrum Informacyjne Rządu. Tego samego dnia dokument zacznie obowiązywać.
 
Wyczekane przez urzędy samorządowe rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych zostało podpisane przez premiera w środę, a w czwartek ma zostać ogłoszone w Dzienniku Ustaw nr 14, pod pozycją 67.
 
Publikacja oznacza równocześnie wejście w życie dokumentu, jednak przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do dokumentacji powstającej i napływającej od dnia 1 stycznia 2011 r.
 
Rozporządzenie dotyczy m.in. organów gmin, związków międzygminnych, organów powiatu i starostw powiatowych, organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich oraz urzędów obsługujące te organy i związki.
 
Dokument ma zastąpić akty wykonawcze wydane na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz o samorządzie województwa. Straciły one moc prawną z dniem 1 stycznia 2011. Od tego czasu nie było żadnych szczegółowych przepisów regulujących procedurę obiegu dokumentów.


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 12 gości.