Jesteś tutajInstrukcja kancelaryjna czeka na podpis

Instrukcja kancelaryjna czeka na podpis


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.samorzad.pap.pl

 

Nowe rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej czeka jeszcze na podpis premiera. Tymczasem, stare przepisy nie obowiązują od ponad tygodnia. Rozporządzenie dotyczy m.in. organów gmin, związków międzygminnych, organów powiatu i starostw powiatowych, organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich oraz urzędów obsługujące te organy i związki.
 
Dokument ma zastąpić akty wykonawcze wydane na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz o samorządzie województwa. Straciły one moc prawną z dniem 1 stycznia 2011. Od tego czasu nie ma żadnych szczegółowych przepisów regulujących procedurę obiegu dokumentów.
 
Jak wylicza MSWiA, gdzie powstał projekt nowego dokumentu, w stosunku do dotychczasowych regulacji zakres nowego rozporządzenia został poszerzony o instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Rozporządzenie ma ponadto uwzględnić istnienie dokumentacji w różnej postaci w tym elektronicznej.
 
Nowe przepisy mają umożliwić tworzenie akt spraw w postaci elektronicznej i zastąpienie nimi tradycyjnych teczek aktowych, nawet w przypadku, gdy korespondencja wpływająca i wychodząca jest w postaci papierowej.
 
Resort podkreśla, że chodzi jedynie o „możliwość”, ponieważ aby powstające elektroniczne akta spraw były wiarygodne, a w szczególności mogły stanowić dowód sposobu załatwiania sprawy w urzędzie, systemy teleinformatyczne wykorzystywane do elektronicznego zarządzania dokumentacją muszą spełniać szereg ważnych i często skomplikowanych wymagań.
 
„Decydując się na kompleksową informatyzację urzędu trzeba bowiem posiadać nie tylko odpowiedni sprzęt i oprogramowanie, ale także odpowiednio wyszkolonych pracowników, a przede wszystkim dobry plan zachęcania interesantów i współpracujących urzędów do elektronicznego kontaktowania się” – wyjaśnia ministerstwo.
 
Rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ma wejść w życie z mocą wsteczną od 1 stycznia 2011 roku. Dokument zakończył etap uzgodnień i czeka obecnie na podpis premiera, a następnie publikację w Dzienniku Ustaw.


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 0 gości.