Jesteś tutajII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu "Modelowanie procesów hydrologicznych"

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu "Modelowanie procesów hydrologicznych"


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.kzgw.gov.pl

 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Modelowanie procesów hydrologicznych” pt. „ZJAWISKA EKSTREMALNE W EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ”. Konferencja odbędzie się w dniach1-2 lutego 2011r, Zegrze k/Warszawy (hotel 500)
 
Patronat merytoryczny:
prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski - Uniwersytet Przyrodniczy, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska ii Geodezji
 
Konferencja pod Honorowym Patronatem:
Ministerstwa Infrastruktury,
Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
 
Cel konferencji:
 
Wraz ze wzrostem urbanizacji i rozwojem przestrzennym kraju, coraz większe znaczenie ma planowanie i eksploatacja elementów infrastruktury technicznej z uwzględnieniem aspektów jej niezawodności w okresie pojawiających się okresowo zjawisk ekstremalnych, głównie intensywnych opadów deszczu, które często wiązane są z globalnymi zmianami klimatycznymi. Ostatnie lata zwiększyły wrażliwość społeczeństwa i zrozumienie celowości stosowania takich rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które pozwoliłyby zwiększyć niezawodność systemów ostrzegania i zarządzania kryzysowego a także konieczność wprowadzenia do praktyki inżynierskiej nowych zasad projektowania systemów związanych z szeroko rozumianą gospodarką wodną i konstrukcjami budowlanymi. Celem konferencji jest wymiana poglądów i wypracowanie wniosków w zakresie podjęcia kierunków działań mających na celu rozwój w Polsce tych elementów infrastruktury technicznej, które zaliczane są do infrastruktury krytycznej a w szczególności: systemów kanalizacji deszczowej, ochrony przeciwpowodziowej, zintegrowanych systemów kontroli i ostrzegania przed opadami nawalnymi, zmian w zakresie zasad projektowania kanalizacji deszczowej, określanie infrastruktury krytycznej.
 
Poruszane będą następujące bloki tematyczne:
-        Problemy zjawisk ekstremalnych,
-        Infrastruktura krytyczna, podstawy prawne i zastosowanie współczesnych metod geodezyjnych do jej określenia,
-        Wody deszczowe na terenach zurbanizowanych,
-        Zwiększanie retencji na terenach zurbanizowanych.
 
 


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 14 gości.