Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / GIS a plany miejscowe - jaka będzie praktyka?

GIS a plany miejscowe - jaka będzie praktyka?


Obrazek użytkownika Łukasz Grzesiak

By Łukasz Grzesiak - Posted on 26 Czerwiec 2013

Witam!

Tak się ostatnio zastanawiam (wskutek konkretnych przypadków z pewnej gminy). Jak wiemy docelowo w myśl zapisów dyrektywy INSPIRE planowanie przestrzenne ma opierać się o GIS. Do tej pory nie ma jednak nawet żadnych przepisów dot. standaryzacji opracowań planistycznych (takie prace nad rozporządzeniem trwają). I tu mam pytanie do przemyśleń - w zasadzie jak to będzie technicznie możliwe do "skonsumowania" przez przysłowiowego Kowalskiego?

Konkretny przypadek: jest plan miejscowy z 2001 r. wykonany jeszcze na rastrze, bez żadnych zaawansowanych technik informatycznych. Później ten plan PUNKTOWO zmieniano trzy razy - i znów 2 x raster i najnowsza zmiana już cyfrowa (trzy różne zmiany punktowe). W związku z tym w miejscach tych zmian obowiązuje nowa uchwała i jej tekst zamiast tekstu planu macierzystego. I teraz - jeśli Kowalski ma mieć dostęp bezpośredni do takiego planu np. z poziomu przeglądarki internetowej, to: na jakiej zasadzie będą dokonywane ujednolicenia w tych zmienianych punktach planu - tekstu i rysunku planu macierzystego? (wiemy, że np. tekst w starszej wersji już nie obowiązuje i wiemy, że przeciętny Kowalski nie musi znać przepisów i umieć czytać ustalenia z różnych planów, które po zmianach mogą się przecież nawet wykluczać).

W zasadzie widzę dwie możliwości:

1. Zostaną anulowane wszystkie plany przed standaryzacją "INSPIRE", albo
2. Zostanie wprowadzony osobny tryb ustawowy np. tzw. "zmiany standaryzującej", polegającej tylko na ujednoliceniu zawartości opracowań planistycznych bez procedury planistycznej (chociaż mam wątpliwości jak można ujednolić plany dzisiejsze z tym z sprzed 10 lat, np. ze względu na zmiany prawa)

Wasze przemyślenia? ;)

Pozdrawiam

Obrazek użytkownika forestus

Zapewne będzie po polsku czyli:

1. kalibrujemy stary plan 2001 w układzie współrzędnych (np. 2000 pas 7)
2. kalibrujemy kolejne zmiany planu i nakładamy na plan 2001 (również ten sam układ współrzędnych)
3. tworzymy ujednolicony rysunek planu i eksportujemy do georeferencyjnego rastra (np. GeoTIFF)
4. tworzymy metadane dla ujednoliconego rysunku planu
5. raster umieszczamy wraz z tekstem w internetowej przeglądarce.

Jestem na 90% pewien,że tak to będzie wyglądać. Co oznacza że bliżej mi w poglądzie do:

2. Zostanie wprowadzony osobny tryb ustawowy np. tzw. "zmiany standaryzującej", polegającej tylko na ujednoliceniu zawartości opracowań planistycznych bez procedury planistycznej (chociaż mam wątpliwości jak można ujednolić plany dzisiejsze z tym z sprzed 10 lat, np. ze względu na zmiany prawa)

pozdrawiam

Szymon

Obrazek użytkownika Michał Leski

- przed kalibracją planu do układu 2000 należy sprawdzić w jakim układzie została opracowana mapa na której sporządzono plan (z moich praktyk wynika że w większości to jeszcze są mapy z układu 1965 w odpowiedniej strefie - dlatego należy najpierw umieścić plan w układzie pierwotnym (np 1965) a dopiero potem wykonać transformację do docelowoego układu (2000 - w odpowiedniej strefie)
- ze zmianami postępujemy podobnie - chyba że są już wykonane na "nowych mapach" w układzie 2000
- jeśli chodzi o rysunek "ujednolicony" to sprawa się komplikuje, często po takim zabiegu mamy "inny dokument" - bez bezpośredniego powiązania z tekstami planu ( często różnią się nawet ustalenia ogólne)
- żeby zrobić metadane dla ujednoliconego rysunku planu to myślę że też nie będzie łatwo - przecież to dwie różne uchwały, skoro zmiana była punktowa, z różnymi datami...

Moja propozycja i przyjęte zasady.
- procesowi georeferencji poddajemy wszystkie plany i zmiany planów
- umieszczamy wszystkie rastry w przeglądarce,
- wektoryzujemy ustalenia planu, zaznaczając granice planów i granice zmian, oznaczamy wszystko odpowiednimi atrybutami
- w tym miejscu powstają często błędy (topologiczne, inne merytoryczne, rozbieżności granic itp itd - występuje możliwość interpetacji zapisów planów,
- do zwektoryzowanych granic planów i jego zmian przypisujemy teksty uchwał, a dla poszczególnych przeznaczeń terenów - odpowiednie "fragmenty tekstu" służące do wydania wypisu dla poszczególnych przeznaczeń terenu.Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 23 gości.