Jesteś tutajForums / Dam pracę / Generalny Projektant w MPU Radom

Generalny Projektant w MPU Radom


Obrazek użytkownika MPU Radom

By MPU Radom - Posted on 21 Kwiecień 2016

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu ogłasza nabór na stanowisko Generalnego Projektanta.
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku będzie należało:
­- opracowywanie i koordynacja pracy związanej ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego,
­- zarządzanie i organizacja pracy zespołu Generalnego Projektanta,
­- opracowywanie i nadzorowanie prac w zakresie działań statutowych MPU,
­- opiniowanie oraz konsultacje wewnątrz zespołów MPU,
­- redagowanie pism na potrzeby bieżącej pracy MPU oraz współpracy z wydziałami Urzędu Miasta,
­- przeprowadzanie procedur formalno-prawnych z zakresu planowania przestrzennego,
­- uczestniczenie w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej oraz sesjach Rady Miejskiej,
­- współpraca z Gminną Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną,
­- udział w dyskusjach publicznych z zakresu w/w.

Szczegółowe wymagania oraz opis procedury naboru wraz z regulaminem zamieszczone zostały na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Radomiu w dziale "Zatrudnienie" -> "W jednostkach gminy" lub bezpośrednio pod adresem:

http://bip.radom.pl/ra/zatrudnienie/w-jednostkach-gminy/34169,Nabor-na-s...Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 16 gości.