Jesteś tutajEnergia wiatrowa a NATURA 2000

Energia wiatrowa a NATURA 2000


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.polishwindenergy.com

 

Natura 2000 - to hasło budzi szczególne zainteresowanie w kontekście budowy elektrowni wiatrowych. Przedstawiamy opracowanie specjalistów z www.polishwindenergy.com.
Natura 2000 jest programem utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy.
W ramach programu wyznaczone zostają tzw. obszar specjalnej ochrony ptaków (Special Protection Areas - SPA) oraz specjalne obszary ochrony siedlisk (Special Areas of Conservation - SAC), na których obowiązują ochronne regulacje prawne. Polska zobowiązała się do wyznaczenia na swoim terytorium sieci Natura 2000 w Traktacie Ateńskim z 16 kwietnia 2003 r., stanowiącym podstawę prawną przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przepisy unijne stanowiące podstawę dla tworzenia sieci Natura 2000 zostały wprowadzone do polskiego prawa wraz z opublikowaniem ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ochronie przyrody.

 

Czytaj całość: www.energiawiatru.eu/fakty-i-mity/energia-wiatrowa-a-natura-2000Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 33 gości.