Jesteś tutajE-szkolenia dla urzędników

E-szkolenia dla urzędników


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.samorzad.pap.pl

 

12 500 urzędników administracji publicznej z całej Polski zostanie przeszkolonych z korzystania z narzędzi e-administracji. Początek szkoleń w marcu. Urzędy mogą już zgłaszać swoich pracowników do udziału w projekcie UEPA.
 
- Głównym celem projektu jest podniesienie, przez 12 500 pracowników urzędów z całej Polski, jakości świadczonych usług z wykorzystaniem narzędzi e-administracji – informuje Mirosław Żuławnik z Krajowej Izby Gospodarczej, Kierownik Zespołu ds. Szkoleń i Informacji Projektu UEPA. Uczestnicy szkoleń będą mogli zapoznać się również z przepisami prawnymi dotyczącymi Dyrektywy Usługowej oraz sposobem działania i realizacji platformy elektronicznej Pojedynczego Punktu Kontaktowego.
 
Punkty Kontaktowe
 
Realizacja projektu jest ściśle związana z wdrożeniem dyrektywy 2006/123/WE, dotyczącej usług na rynku wewnętrznym. Nakłada ona na państwa członkowskie obowiązek utworzenia Pojedynczych Punktów Kontaktowych (PK). Za ich pośrednictwem będzie możliwe dopełnienie drogą elektroniczną wszystkich formalności związanych z prowadzeniem działalności usługowej. 
 
PK, oprócz funkcji ewidencyjnej i operacyjnej związanej z zakładaniem firm oraz wydawaniem im koncesji, zezwoleń, itp., ma również pełnić funkcję informacyjną w zakresie procedur dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie przepisami (art. 22a Ustawy z dnia 4 marca 2010 o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), Punkty Kontaktowe prowadzi Minister Gospodarki.
 
Punkt Kontaktowy ma za zadanie umożliwić dopełnienie procedur związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej na terytorium RP. Ma też udzielać informacji na temat ogólnych zasad świadczenia usług na terenie Unii Europejskich oraz wzajemnych relacji pomiędzy administracją, usługodawcami i usługobiorcami.
 
Jak podkreślił Mirosław Żuławnik, wiedzę na ten temat powinni także nabyć wszyscy urzędnicy administracji publicznej. Szkolenia pozwolą administracji na wykonanie obowiązków nałożonych przez ustawę.
 
 


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 24 gości.