Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Działka ewidencyjna a działka gruntu

Działka ewidencyjna a działka gruntu


Obrazek użytkownika abcabc

By abcabc - Posted on 07 Marzec 2013

Witam,
czy działki ewidencyjne i działki gruntu (ew. nieruchomości gruntowe) to to samo? Czy granice działek ewidencyjnych są zawsze zbieżne z granicami działek gruntu (ew. nieruchomości gruntowych)?
Pozdrawiam

Obrazek użytkownika Iwo Fisz

Nie, to nie to samo. Działka ewidencyjna oznacza po prostu pewien obszar - nie musi się on pokrywać z granicami nieruchomości. Nieruchomość może obejmować jedną lub więcej działek ewidencyjnych. Nieruchomości gruntowe, co do zasady, identyfikuje jej księga wieczysta - jest tyle nieruchomości, ile jest ksiąg wieczystych.

Obrazek użytkownika abcabc

Dzięki, przyznam, że lektura przepisów dotyczących nieruchomości przyprawiła mnie o lekki mętlik w głowie i nie mówię tu tylko o ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Piszesz, że jest tyle nieruchomości, ile jest ksiąg wieczystych. Należy też pamiętać, że nie wszystkie nieruchomości mają założone księgi wieczyste. Ale oczywiście co do zasady powinno się takie księgi zakładać.

Obrazek użytkownika Iwo Fisz

Jasne, dlatego napisałem "co do zasady" - dla niektórych są prowadzone zbiory dokumentów, a dla niektórych w ogóle się nie prowadzi ksiąg wieczystych - dla nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową.

Obrazek użytkownika pasat

działka – posesja, parcela; 1) wydzielona granicami część terenu stanowiąca odrębną nieruchomość; 2) obszar gruntu ograniczony innymi gruntami, będącymi przedmiotem odrębnego władania; 3) wydzielona granicami część terenu, przeznaczona do częściowego lub całkowitego zabudowania (działka budowlana) lub do innego użytkowania, np. rolnego, ogrodowego (działka użytkowa); 4) spójny obszar ziemi, odpowiednio oznaczony i określony granicami, będący przedmiotem rejestracji i aktualizacji w katastrze; d. jest określona pod względem: a) identyfikatora (jej oznaczenie), b) geometrycznym (granice), c) topologicznym (spójność obszaru), d) czasu (rejestracji i aktualizacji) oraz e) wyróżnionych atrybutów opisowych, które wpływają na definiowanie d. w sposób dostosowany do konkretnego katastru. działka budowlana – → parcela; 1) część nieruchomości gruntowej, wydzielona geodezyjnie w terenie, powstała w wyniku podziału lub scalenia, z dostępem do drogi publicznej, służąca do pobudowania domu jednorodzinnego; zob. → posesja; 2) wytyczony geodezyjnie obszar terenu, przeznaczony pod zabudowę np. domu jednorodzinnego, bloku mieszkalnego, domu handlowego, wyjąwszy funkcje komunikacyjne, rolne, przemysłowe i inne; 3) (upzp) nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych, wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego; 4) (ugn) zabudowana działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce; por. → działka gruntu; zob. → nieruchomość gruntowa. działka ewidencji gruntów – oznaczony, określony granicami, spójny i jednorodny pod względem prawnym obszar ziemi, który jest przedmiotem rejestracji i aktualizacji w polskiej ewidencji gruntów i budynków; d.e.g. jest najmniejszym elementem hierarchicznego podziału terytorium kraju, składającego się z obrębów geodezyjnych i jednostek ewidencyjnych; zob. → rejestr ewidencji gruntów. działka ewidencyjna - ciągły obszar gruntu, znajdujący się w granicach jednego obrębu ewidencyjnego, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych. działka gruntu – posesja, parcela, nieruchomość gruntowa; 1) część nieruchomości wydzielona w wyniku jej podziału lub scalenia i podziału, a także odrębnie położona część tej nieruchomości; 2) (ugn) niepodzielona, ciągła część powierzchni ziemskiej, stanowiąca część lub całość nieruchomości gruntowej; por. → działka budowlana; działka ewidencyjna; nieruchomość gruntowa, działka użytkowa; zob. → działka ewidencji gruntów, działka przyzagrodowa, działka rolna. Jak widać każdy rodzaj działki ma granice!!!Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 34 gości.