Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Dwie równoległe procedury sporzadzania studium

Dwie równoległe procedury sporzadzania studium


Obrazek użytkownika dionizy

By dionizy - Posted on 26 Wrzesień 2013

Witam serdecznie
Czy ktoś z Was spotkał się z realizacją zmiany studium równocześnie dwiema uchwałami o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium tj. jedna uchwała dotyczy części studium a druga całości studium. Realizowane mają być równocześnie, a uchwalane która pierwsza to lepsza.
Czy takie podejście jest prawnie możliwe w przypadku sporządzania studium?

Obrazek użytkownika Paweł Kowalski

Nie spotkałem się z taką sytuacją w orzecznictwie ani też w rozstrzygnięciach nadzorów. Zgodnie z prawem co nie jest zakazane jest dopuszczalne, wtedy faktycznie zaistnieje sytuacja, "kto pierwszy ten lepszy". Druga procedura stanie się bezpodstawna.

Obrazek użytkownika jarob

Prawnie jest to możliwe. Spotkałem się z sytuacją, w której na jednej sesji zmieniane było studium 3 razy uchwała po uchwale, ale były to zmiany cząstkowe tego samego dokumentu rozpoczęte w różnym czasie, stąd też nie było możliwości uchwalenia tekstu jednolitego. Jednak ma to swoje ryzyko.
Jeśli pierwsza dotyczy części terenu i zmienia dla niego część ustaleń, a druga tych ustaleń nie będzie zawierała to niestety legislacyjnie liczy się ta druga jako najpóźniejsza zmiana. Tym bardziej, że z tego co piszesz druga obejmuje pełne granice administracyjne czyli jest nowym studium.
Sytuacji odwrotnej być nie może, tzn. nie możesz po nowym studium w pełnych granicach administracyjnych uchwalić częściowej zmiany starego studium, które straci moc w momencie uchwalenia tego pierwszego. Nie wiem, czy w takiej sytuacji nie logiczniejsze byłoby uwalenie uchwały dla części studium, a naniesienie tych ustaleń już w nowym, bo tak naprawdę stworzysz dokument fikcyjny, który przestanie obowiązywać w momencie uchwalenia nowego studium w pełnych granicach administracyjnych

Obrazek użytkownika dionizy

Jak to możliwe że nie było tekstu jednolitego? --- kiedy zgodnie z prawem projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy polegający
na uzupełnieniu studium o pojedyncze ustalenia, wykłada się do publicznego wglądu w formie ujednoliconego projektu studium z wyróżnieniem projektowanej zmiany.

Obrazek użytkownika jarob

Mój błąd. Teks jednolity był za każdym razem, tylko nie można było wszystkich trzech procedur zakończyć jedną uchwałą z jednym tekstem. Nadzór prawny urzędu wojewódzkiego uznał, że skoro procedury rozpoczęły się trzema różnymi uchwałami w różnym odstępie czasu, a on weryfikuje zgodność procedury na dzień podjęcia uchwały, to należy osobno uchwalić ww. studium uwzględniając w później podjętych uchwałach ustalenia wcześniejszych.Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 11 gości.