Jesteś tutajDodatkowe 170 mln euro na ochronę środowiska z UE

Dodatkowe 170 mln euro na ochronę środowiska z UE


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.mos.gov.pl

 

Przyznano dodatkowe 170 mln euro na działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w pierwszym priorytecie Programu Infrastruktura i Środowisko – poinformował Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.
 
Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (KK NSRO) zatwierdził 9 lutego br. zmiany dotyczące alokacji dodatkowych środków wspólnotowych.
 
W przypadku Programu Infrastruktura i Środowisko zdecydowano m.in. o przyznaniu kwoty 170 mln euro z tzw. dostosowania technicznego na realizację priorytetu I - Gospodarka wodno – ściekowa. Środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie projektów znajdujących się na liście rezerwowej w ramach ostatniego konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Środowiska w tym działaniu.
 
W celu ostatecznego zwiększenia alokacji na gospodarkę wodno – ściekową konieczna będzie zmiana Programu. Nie wstrzyma to jednak procesu podpisywania kolejnych umów o dofinansowanie, ponieważ Ministerstwo Finansów wyraziło zgodę na tymczasowe „przekroczenie” limitu środków przeznaczonych na priorytet I PO IiŚ.
 


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 5 gości.