Jesteś tutajDeklaracja w sprawie Via Carpatia podpisana

Deklaracja w sprawie Via Carpatia podpisana


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
Ministerstwo Infrastruktury

22 października 2010 r. w Łańcucie odbyło się uroczyste podpisanie deklaracji przystąpienia do inicjatywy „Via Carpatia” trzech państw – Bułgarii, Grecji oraz Rumunii. Są to kolejne, obok Węgier, Słowacji, Polski i Litwy kraje, które przystąpiły do projektu „Via Carpatia”.
 
Dziś w Łańcucie urzeczywistniamy ideę integracji. Zajmujemy się infrastrukturą, tym co łączy ludzi, co integruje. Dziś poszerzamy grono uczestników projektu „Via Carpatia” o trzech nowych sygnatariuszy dokumentu. Ziarno zasiane przez naszych poprzedników kiełkuje – powiedział Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk.
Na konferencji, w ramach której odbyło się podpisanie deklaracji, obecni byli ministrowie ds. transportu: z Polski Cezary Grabarczyk - Minister Infrastruktury oraz Maciej Jankowski - Podsekretarz Stanu w MI; z Litwy Arunas Štaras – Wiceminister Transportu i Komunikacji; ze Słowacji Jan Figel – Wicepremier, Minister Transportu, Poczty i Telekomunikacji; z Węgier Zoltán Schvab - Wiceminister Rozwoju Narodowego; z Rumunii Eusebiu Pistru - Wiceminister Transportu i Infrastruktury; z Bułgarii Kamen Kitchev - Wiceminister Transportu, Technologii Informacji i Komunikacji oraz z Grecji Ioannis Magriotis – Wiceminister Infrastruktury, Transportu i Sieci.
 
W konferencji wzięli również udział parlamentarzyści oraz przedstawiciele władz samorządowych z regionów, przez które przebiega szlak „Via Carpatia”: z woj. podlaskiego, woj. mazowieckiego, woj. lubelskiego. Region podkarpacki reprezentowali: wojewoda podkarpacki Mirosław Karapyta, marszałek Zygmunt Cholewiński oraz prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc. Podczas konferencji obecni byli również przedstawiciele Sejmu – Zbigniew Rynasiewicz oraz Jan Tomaka.
 
 
Celem międzynarodowej inicjatywy „Via Carpatia” jest modernizacja i rozbudowa drogowego szlaku tranzytowego łączącego Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję.
 
Inicjatywa ta została sformalizowana w 2006 r. poprzez podpisanie Deklaracji Łańcuckiej przez Ministrów Transportu Litwy, Polski, Słowacji i Węgier. Podpisanie deklaracji zostało zainicjowane przez stronę polską. Pomysł ten spotkał się z szerokim poparciem krajów Europy Środkowej, będących nowymi członkami UE. W 2008 roku Rumunia, Bułgaria i Grecja złożyły wniosek o przyłączenie się do inicjatywy.
Deklaracja zakłada rozwój szlaku drogowego z Kowna do Debreczyna (i ew. dalej na południe), który nazwano „Via Carpatia”. Jego rozwój przyczynia się do aktywizacji gospodarczej słabiej rozwiniętych wschodnich regionów UE. „Via Carpatia” w przyszłości będzie stanowiła alternatywny szlak transportowy, prowadzący wzdłuż granicy wschodniej UE, z Europy Środkowej do Azji, krzyżujący się z korytarzami prowadzącymi z Europy Zachodniej do Rosji. Szlak ten łączyłby się przez porty Morza Czarnego ze szlakiem TRACECA (Korytarz Transportowy Europa – Kaukaz – Azja).      
 
Częścią szlaku „Via Carpatia” na terytorium Polski są drogi S8 i S19 (Budzisko – Suwałki – Choroszcz/Białystok – Lublin – Rzeszów - Barwinek).
 
Na Litwie szlak „Via Carpatia” pokrywa się ze szlakiem „Via Baltica” na odcinku drogi Kowno – granica z Polską. Odcinek ten należy do najbardziej obciążonych ruchem samochodów ciężarowych.
 
Na Słowacji modernizacja szlaku drogowego „Via Carpatia” do parametrów drogi ekspresowej jest realizowana na odcinku granica z Polską - Vyżny Komarnik – Preszów – Koszyce – granica z Węgrami.
 
Na Węgrzech droga na odcinku Miszkolc – Debreczyn zostanie docelowo przebudowana na autostradę M 35.
W Rumunii szlak „Via Carpatia” rozwidla się w kierunku portu morskiego Konstanca oraz w kierunku Bułgarii (Sofia) i portów greckich nad Morzem Egejskim. Budowa i modernizacja szlaku o ww. przebiegu wiąże się na większości odcinków z realizacją zadań na sieci TEN-T.Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 4 gości.