Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Decyzje WZ odmowne kontra uzgodnienia

Decyzje WZ odmowne kontra uzgodnienia


Obrazek użytkownika Paweł Kowalski

By Paweł Kowalski - Posted on 22 Sierpień 2013

W tym tygodniu otrzymałem zaskakujący wyrok w prowadzonej przeze mnie sprawie.
Odmowa z 61.1.5 p.z.p. na podstawie Rozporządzenia Wojewody o ustanowieniu MPK.
Dla nie sprawa oczywista, SKO również bez żadnych zastrzeżeń potrzymało moją decyzję, a tu nagle...
WSA stwierdził, że decyzja odmawiająca również musi być uzgodniona ze wszystkimi organami, mimo że odmówiłem na podstawie niezgodności z przepisami odrębnymi. Niby tylko RDOŚ ma możliwość stwierdzenia lub potwierdzenia sprzeczności z zarządzeniem w sprawie MPK. To po co pytam się jest w ogóle 61.1.5 skoro i tak potencjalną niezgodność musi wykazać lub potwierdzić organ zewnętrzny? Przeczesuje sieć oraz lex'a ale nie mogę doszukać się kontr-wyroków.

Obrazek użytkownika adam

Czy na pewno tylko RDOŚ? RDOŚ uzgadnia pod kątem ochrony przyrody, prawda? A przecież zgodnie z ustawą o ochronie przyrody organem ochrony przyrody jest również wójt, burmistrz, prezydent.
Mam dużo przypadków w takich sprawach z RDOŚ. Mianowicie jeśli RDOŚ uzna, że należy odmówić uzgodnienia, to, aby być czystym pod kątem procedury, wysyła jakieś dziwne zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego na podstawie 10 KPA. Problem w tym, że przez to mija mu 21-dniowy termin. Jedna ze stron swego czasu się tego uczepiła i zażaliła się. GDOŚ stwierdził, że faktycznie, 21 dni to termin prawa materialnego a nie procesowego i nie może zostać wydłużony. Po tym terminie RDOŚ traci prawo do wypowiedzenia się w sprawie. RDOŚ najpierw zgłupiał a potem zaczął pisać pisma, że ze względu na upływ terminu umarza postępowanie uzgodnieniowe jako bezprzedmiotowe i do tego dołączał swoją opinię, dlaczego według niego powinna tu być odmowa. Opinię kończył stwierdzeniem, że wójt też jest organem ochrony przyrody a decyzja ma być zgodna z przepisami odrębnymi i wójt również jest zobowiązany ich przestrzegać. Niezastosowanie się do nich (a w rzeczywistości do tej opinii) będzie skutkowało wydaniem decyzji z rażącym naruszeniem prawa i ewentualnie jej uchyleniem. Fajnie nie? Co ma teraz zrobić burmistrz, skoro z jednej strony powinien uznać projekt za uzgodniony a z drugiej RDOŚ straszy go naruszeniem prawa.
Co do Twojej sprawy to jest też jakiś wyrok, który mówi (i RDOŚie się na niego powołują często), który mówi, że decyzja odmowna nie jest decyzją o warunkach zabudowy (nie ustala żadnych warunków), więc nie musi być uzgadniana. Jest to chyba logiczny pogląd, bo wyobraźmy sobie sytuację, że projekt decyzji wysyłasz do kilku organów, z których jeden odmawia uzgodnienia a inwestor się nie zażala. Ty musisz zakończyć postępowanie decyzją, a nie możesz dać pozytywa, bo nie masz kompletu uzgodnień. Robisz więc negatywa i co? Uzgadniasz negatyw ponownie? A co teraz mają powiedzieć organy, które uzgodniły pozytywną decyzję? Odmówić uzgodnienia? Uzgodnić? Odmówią, to znowu nie będziesz miał kompletu, zresztą nie moga odmówić, bo każdy uzgadnia tylko w zakresie swojej właściwości rzeczowej, a im się wszystko zgadza. Uzgodnić też nie mogą, bo to nie ich temat a przecież wcześniej uzgodnili pozytyw. Pokręcone to.
61.1.5 to taka studnia bez dna, worek z przepisami, do którego można wrzucić wszystko i nic. Ostatnio gdzieś widziałem wyrok, że warunki techniczne dla budynków nie moga być przepisem odrębnym w postępowaniu o WZ, bo są badane w postępowaniu o pozwolenie na budowę. Dziwne, bo samo rozporządzenie odwołuje się w swej treści do decyzji WZ, więc jak nie mogą być przepisem odrębnym? To by oznaczało, że musiałbyś wydać WZ na działkę, która nie ma np. minimalnej szerokości, żeby zmieścić budynek o podanych parametrach. Paranoja.

Obrazek użytkownika lodzman

W sprwie stosowania warunków technicznych w postępowaniu wz znalazłem taki wyrok: NSA II OSK 2065/10. "organ lokalizacyjny nie jest upoważniony władczo rozstrzygać o możliwości usytuowania zabudowy na granicy działki lub w odległości mniejszej niż 1,5 m od granicy, i to niezależnie od tego czy postępowanie lokalizacyjne dotyczy inwestycji planowanej czy realizowane (...)przepis § 12 ust. 2 jest sprzeczny z ustawami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i z prawem budowlanym"- i tak dalejNawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 9 gości.