Jesteś tutajDecyzja w sprawie drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy - Świecie - Bydgoszcz - Cotoń

Decyzja w sprawie drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy - Świecie - Bydgoszcz - Cotoń


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.gdos.gov.pl

 

Decyzją z dnia 20 stycznia 2011 r., znak: DOOŚ-idk.4200.16.2011.JSz.1, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, po rozpatrzeniu odwołań mieszkańców Kowalewa, uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, uchylił w części i umorzył postępowanie organu I instancji w tym zakresie oraz w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 23 lipca 2010 r., RDOŚ-04.OO.6613-25-65/10/KŚ, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy - Świecie - Bydgoszcz - Cotoń.
 
Najważniejszą zmianą, która wynikła z rozpatrzenia sprawy przez GDOŚ jest nałożenie na inwestora obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Ponowna ocena będzie mieć na celu miedzy innym doprecyzowanie kwestii urządzeń ochrony środowiska, które minimalizują negatywne oddziaływanie trasy, takie jak np. hałas czy wibracje.
 
Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie: Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz w siedzibach gmin przez które przebiegać będzie planowana trasa.
 


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 32 gości.