Jesteś tutajCzysta gmina - czy już po wyborach? Samorządy czekały na śmieci

Czysta gmina - czy już po wyborach? Samorządy czekały na śmieci


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.mos.gov.pl

 

Przygotowana przez Ministerstwo Środowiska i zatwierdzona przez rząd reforma gospodarki odpadami komunalnymi daje samorządom nowe kompetencje. Od jej wejścia w życie staną się właścicielami odpadów na swoim terenie. Pierwszy rok sprawowania urzędów przez nowo wybranych wójtów, burmistrzów i prezydentów będzie jednocześnie rokiem przygotowań do pełnego wdrożenia reformy przygotowanej przez Ministerstwo Środowiska.
 
Czy nasze gminy mają szansę być bardziej ekologiczne po niedzielnych wyborach? Reforma gospodarki odpadami to także okazja do podsumowania ostatnich trzech lat działań Ministerstwa Środowiska nakierunkowanych na zgodną współpracę z Unią Europejską, sprawne korzystanie z pieniędzy z Unii i wzrost nakładów na inwestycje, które dzięki uproszczeniu przepisów wspierają rozwój infrastruktury.
 
Ministerstwo Środowiska przygotowało samorządowcom nowy instrument do walki z jedną z najbardziej dotkliwych plag polskich miast i wsi: śmieciami. Dzięki przyjętej przez rząd ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to samorządowcy, których wybierzemy już w niedzielę będą zarządzać odpadami komunalnymi.
 
Przyjęta reforma ma na celu objęcie wszystkich mieszkańców systemem zbierania odpadów i zwiększenie poziomu recyclingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Ustawa jest milowy krokiem w kierunku takich zmian w gospodarce odpadami, które w perspektywie następnych lat ułatwią nam osiąganie unijnych norm. To system, który obowiązuje już we wszystkich krajach Unii Europejskiej poza Polską i Węgrami.
 
- Na te zmiany czekała cała rzesza samorządowców, którzy nie mogli dotąd skutecznie walczyć z plagą śmieci w swoich gminach, nie mogli egzekwować odpowiedzialności. Większość dużych miast jest gotowa przejść na nowy system od razu po wejściu ustawy w życie. Część samorządów, w tym małych gmin, musi się do tego przygotować. Będą mieli na to rok. Zachęcam wszystkich do głosowania w niedzielnych wyborach i postawienia na kandydatów, którzy będą wdrażać reformę, której skutkami dla mieszkańca będą: czyste ulice i czyste lasy bez dzikich wysypisk - podkreśla twórca reformy, minister Andrzej Kraszewski.
 
W nowym systemie gminy będą przeprowadzały przetargi na odbiór odpadów, gospodarowały środkami pochodzącymi z opłat pobieranych od mieszkańców za odpady (tak jak za wodę czy ścieki), a od firm egzekwowały odpowiednią jakość usług (odpowiednie zagospodarowywanie odpadów zgodne z prawem). Gminy dysponując strumieniem odpadów zyskają możliwość wnioskowania o środki unijne na tworzenie nowych instalacji do zagospodarowania odpadów. Będą też mogły tworzyć inwestycje na zasadzie partnerstw publiczno – prywatnych.
 
Mieszkańcy nie powinni odczuć większych różnic. Nadal będą uiszczać opłaty za odbiór śmieci, nie będą już jednak mieli obowiązku samodzielnego zawierania umów. W zamian będą tak jak za wodę czy ścieki uiszczać do gminy opłaty za śmieci. Dzięki jednej podstawowej stawce nikomu nie powinno „opłacać się” wyrzucanie śmieci do lasu. W gminach, w których już wprowadzono zarządzanie odpadami komunalnymi przez samorząd wyeliminowano porzucanie odpadów np. w lasach czy spalanie śmieci w domowych piecach.
 
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzająca reformę to jednocześnie filar kompleksowych działań Ministra Środowiska, prof. Andrzeja Kraszewskiego mających usprawnić gospodarkę odpadami w Polsce i najnowsze osiągnięcie resortu środowiska. Jej przyjęcie przez rząd zbiega się z trzecią rocznicą funkcjonowania rządu Donalda Tuska.
 
Minister Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska podsumowując działania ministerstwa w ostatnich 3 latach zwracał uwagę:
 
- Trzy lata rządu Donalda Tuska to jednocześnie trzy lata realizowania nowej, nowoczesnej i zgodnej z normami UE polityki dotyczącej środowiska. Od 2007 r. zmieniło się nastawienie do współpracy w ramach wspólnoty. Postawiliśmy też na jak najlepsze wykorzystanie środków finansowych z Unii. Dzięki bardzo sprawnemu, unikalnemu na tle rozwiązań europejskich krajowemu systemowi finansowania ochrony środowiska przez Narodowy i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska stale zwiększamy nakłady na inwestycje w ochronę środowiska.
 
Powołany przez Donalda Tuska na ministra środowiska w 2007 r. prof. Maciej Nowicki realizował politykę zgodnej współpracy z Unią Europejską, nadrobienia zaległości w dostosowaniu polskiego prawa do prawa wspólnotowego, rozwiązywania konfliktów na styku ochrony środowiska i rozwoju infrastruktury. Jego następca na tym stanowisku, prof. Andrzej Kraszewski (minister od lutego 2010 r.) napotkał nowe wyzwania: konieczność reformy gospodarki odpadami, gospodarki wodnej i zaawansowane negocjacje w sprawie ochrony klimatu, które stawiają przed polską gospodarką opartą na węglu szczególnie trudne zadanie.
 
Do największych wyzwań minister Kraszewski zalicza też sprostanie unijnym dyrektywom w sprawie jakości powietrza. Dla terenów, które nie spełniają unijnych standardów, zostaną opracowane i zrealizowane programy naprawcze. Konieczna jest również promocja najnowszych technologii służących ochronie środowiska, w tym rozwoju odnawialnych źródeł energii, a także szybka modernizacja przemysłu energetycznego.
 


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 5 gości.