Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Czy ustalacie wysokość zabudowy innej niż budynki?

Czy ustalacie wysokość zabudowy innej niż budynki?


Maciej Hermanowski's picture

By Maciej Hermanowski - Posted on 03 maj 2017

Czy w swoich planach ustalacie wysokość zabudowy innej niż budynki? Np. inf. technicznej czy zabudowy niekubaturowej?

kontr-urbanista's picture

Niezależnie od praktycznego podejścia do tematu przez poszczególnych urbanistów (tj. stosowanych przez nich technik zapisu ustaleń planistycznych) obowiązujące w tym zakresie przepisy nie tworzą zbyt wielkiego pola manewru:
>>Art.15 ust.2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: W planie miejscowym określa się obowiązkowo (...), maksymalną wysokość zabudowy, (...);<<
Zabudowa inna niż budynki to budowle bądź obiekty małej architektury - w sposób oczywisty obiekty małej architektury automatycznie "wypadają" z powyższych rozważań natomiast jeśli chodzi o budowle to sprawa wydaje się generalnie przesądzona wyłącznie w odniesieniu do tych typów budowli, których wysokość jest "zmienną zależną" (od życzeń inwestora)- są to np. wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe. W pozostałych przypadkach stosowanie parametru nieprzekraczalnej wysokości zabudowy (innej niż budynki) uznałbym za całkowicie nieuprawnione.

Christoforos's picture

To bardzo ciekawy aspekt, bo jeśli w planie nie ma żadnego ustalenia, to teoretycznie można postawić np. wiatę o wysokości kilkudziesięciu metrów.Nawigacja

Aktywni użytkownicy

Aktualnie jest 0 użytkowników i 10 gości online