Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / czy działka drogowa jest działką budowlaną?

czy działka drogowa jest działką budowlaną?


Obrazek użytkownika P l a n i s t a

By P l a n i s t a - Posted on 28 Luty 2017

Obrazek użytkownika lodzman

Pytanie dotyczy drogi publicznej czy prywatnej?
O co dokładnie chodzi? Może o odległość zabudowy od takiej drogi.
Jeżeli tak zamieszczam pomocny wyrok:

VIII SA/Wa 42/08 - Wyrok WSA w Warszawie

Obrazek użytkownika lodzman

Moim zdaniem droga nie jest działką budowlaną. Przepisy budowlane wyraźnie rozróżniają odległości zabudowy od działki budowlanej i od drogi publicznej. Przykładem jest zabudowa pierzejowa z oknami na stronę ulicy. Samo pojęcie działki budowlanej jest integralnie związane z planem miejscowym lub decyzją WZ dla danego terenu. Więc raczej tego typu ustalenia mówią o tym jaki działka ma status. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w pasie drogowym drogi publicznej mogą być zlokalizowane obiekty budowlane nie służące drodze np. jakiś budynek. Wtedy fragment drogi faktycznie stanie się działką budowlaną.

Obrazek użytkownika kontr-urbanista

Pytanie nie dotyczyło drogi ale działki drogowej:

„Art. 2 pkt 12 ustawy planistycznej: Ilekroć w ustawie jest mowa o "działce budowlanej" - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.”

Czy działka drogowa nie spełnia powyższych wymogów?

Obrazek użytkownika lodzman

Co właściciwie rozumiemy pod pojęciem "działka drogowa"?

Obrazek użytkownika Filip Sokołowski

kontr-urbanista napisał/a:

Pytanie nie dotyczyło drogi ale działki drogowej: „Art. 2 pkt 12 ustawy planistycznej: Ilekroć w ustawie jest mowa o "działce budowlanej" - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.” Czy działka drogowa nie spełnia powyższych wymogów?

Oczywiście, ze spełnia. 

Współzałożyciel Portalu Urbanistyka.Info
Kontakt:
tel. +48 608-292-492
e-mail: fsokolowski@urbanistyka.info

Obrazek użytkownika P l a n i s t a
lodzman napisał/a:

Co właściciwie rozumiemy pod pojęciem "działka drogowa"?

Działka geodezyjna o użytku gruntowym oznaczonym symbolem "dr" na mapie zasadnicznej.

Obrazek użytkownika kontr-urbanista

Podstawą prawną do rozstrzygania o użytku gruntowym jest mapa ewidencyjna – mapa zasadnicza odzwierciedla jedynie stan prawny z mapy ewidencyjnej (a raczej powinna odzwierciedlać, bo w praktyce nie zawsze tak jest)Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 19 gości.