Jesteś tutajCharakter prawny umowy o PPP

Charakter prawny umowy o PPP


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.samorzad.pap.pl

 

Zmiany wymuszają także poszukiwanie nowych sposobów rozwiązywania trudności wynikających z rozbudowania zadań administracji publicznej, w tym potrzeby zmniejszenia kosztów wykonywania administracji oraz zwiększenia jej efektywności.
 
1. Istota partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce
 
Powyższe czynniki, jak również to, że administracja publiczna nie jest w stanie wykonywać swoich zadań skutecznie, szybko oraz efektywnie, spowodowały to, że zaczęto poszukiwać nowych rozwiązań prawnych dających podstawę do przekazania części zadań do wykonania podmiotom prywatnym. W nauce prawa administracyjnego w związku z tym wprowadzono termin “prywatyzacji zadań publicznych”. Według Lidii Zacharko oznacza to “twórczy proces w zakresie sposobu wykonywania zadań publicznych przez podmioty niepubliczne przyjmujące zadania dobrowolnie, a prowadzące je w interesie wyższym «ogólnym», nie zaś w interesie jednostkowym”.
 
Spośród prawnych form działania organu administracji publicznej i podmiotu prywatnego wskazuje się na działania oparte na współpracy i współdziałaniu. Jedną z możliwych form współdziałania opartego na umowie jest partnerstwo publiczno-prywatne, które, wbrew pozorom, ma długą historię.
 
 


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 5 gości.