Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Cel publiczny czy nie cel publiczny?

Cel publiczny czy nie cel publiczny?


Obrazek użytkownika bM

By bM - Posted on 06 maj 2015

Potrzebuję pomocy przy inwestycji pt:
"budowa kotłowni gazowo-olejowej szczytowo-rezerwowej o łącznej mocy ok. 64 MWt wraz z infrastrukturą konieczną do wyprowadzenia mocy cieplnej, doprowadzeniem mediów i paliw - w ramach zadania projektuje się budowę: budynku kotłowni szczytowo-rezerwowej, budynku pompowni oleju, budynku portierni, dwa zbiorniki magazynowe oleju, komin dwuprzewodowy wolnostojący wraz z kanałami spalin, taca rozładunkowa oleju, ściana pożarowa, zbiornik przeciwpożarowy, kanał kablowy, kanał technologiczny, kanał rurociągów oleju, kanał rurociągów rozładowczych oleju, estakada rurociągów olejowych oraz pozostałe estakady technologiczne, wewnętrzny układ komunikacji drogowej z możliwością obsługi transportowej, technologicznej i pożarowej wszystkich obiektów budowlanych."

Czy wg was inwestycja jest w całości celem publicznym czy należałoby pewne rzeczy z niej wyrzucić i dać na nie normalną wz?

Organ wydał cel publiczny i "Inwestor kwesitionuje" (w co sam nie wierzę), że powinna być wz bo wg wyroków sądowych:

· Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 grudnia 2010 r.
II OSK 1928/09;

· Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Białymstoku
z dnia 10 czerwca 2010 r. II SA/Bk 288/10.

Takiej inwestycji nie można uznać za cel publiczny w całości bo:
realizacja _kotłowni gazowo-olejowej szczytowo-rezerwowej o łącznej
mocy ok. 64 MWt_ nie jest urządzeniem służącym do przesyłania lub
dystrybucji płynów (ogrzanej wody). Nie można też uznać, że
kotłownia jest obiektem lub urządzeniem służącym do korzystania z
urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów. Wręcz
odwrotnie, to właśnie te urządzenia są niezbędne do należytego
funkcjonowania kotłowni.
Przedmiotowa inwestycja nie spełnia zapisów art. 6 pkt 4 ponieważ:
podstawową funkcją kotłowni jest wytwarzanie ciepła w celu jej
odsprzedaży. Ochrona środowiska nie jest priorytetowym celem
przyświecającym budowie kotłowni. Za inwestycję celu publicznego
może być uważane tylko takie zamierzenie, które jest technicznie
konieczne do realizacji celu publicznego, nie zaś takie, które ma mu
jedynie sprzyjać.

Proszę o opinię osób z doświadczeniem będę wdzięczy za wszelkie uwagi.Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 27 gości.