Jesteś tutaj105,5 mln euro na odbudowę po powodzi

105,5 mln euro na odbudowę po powodzi


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.mswia.gov.pl

 

Komisja Europejska zatwierdziła polski wniosek o pomoc z Funduszu Solidarności UE na odbudowę m.in. dróg, mostów, sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, telekomunikacyjnych, czy wałów zniszczonych przez powódź w maju i czerwcu br. Polska ma otrzymać 105,5 mln euro, czyli około 422 mln zł, na ten cel. Zanim jednak to się stanie, unijne wsparcie musi jeszcze uzyskać aprobatę Parlamentu Europejskiego i Rady Ministrów UE.
 
Wniosek o przyznanie pomocy finansowej dla Polski został złożony do Komisji Europejskiej 23 lipca br. Pomoc z Funduszu Solidarności ma formę jednorazowej dotacji, której wysokość ustalana jest indywidualnie przez Komisję Europejską na podstawie informacji przekazanych przez państwo członkowskie.
 
Z pieniędzy pochodzących z funduszu będzie można pokryć część wydatków publicznych, związanych z usuwaniem szkód powodziowych w obiektach użyteczności publicznej. Wsparcie ze środków unijnych pozwoli na sfinansowanie niezbędnych napraw w infrastrukturze energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej, a także w telekomunikacji, transporcie drogowym, w służbie zdrowia i szkolnictwie.
 
Dotacja może być również przeznaczona na pokrycie kosztów działań służb ratowniczych na terenach powodziowych oraz prac związanych z ochroną obiektów dziedzictwa kulturowego.
 
Należy podkreślić, że ze środków funduszu nie są finansowane szkody w infrastrukturze komunalnej, które podlegają ubezpieczeniu. Nie jest również możliwe pokrycie strat prywatnych.
 
Przypominamy, że nie ma dnia, aby Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie przekazywało pieniędzy na usuwanie skutków tegorocznej powodzi. Do tej pory szef MSWiA Jerzy Miller przyznał już przeszło 2 mld 250 mln zł na ten cel, w tym m.in. ponad 576 mln zł dla powodzian na remonty lub odbudowę zniszczonych domów, 737,5 mln zł dla samorządów na odbudowę lub remonty infrastruktury komunalnej i prawie 364 mln zł na naprawę wałów i innych urządzeń melioracji wodnej.
 
W wyniku powodzi, które przeszły przez Polskę w maju i czerwcu br. ucierpiało 14 z 16 województw, m.in. lubelskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie.
 
Poszkodowanych zostało 69 tys. 961 rodzin, a 14 tys. 565 ewakuowano. Straty poniosło 811 gmin oraz około 1,4 tys. przedsiębiorstw. Żywioł zniszczył 18 tys. 194 budynki mieszkalne oraz ponad 800 szkół i 160 przedszkoli.
 
Powódź uszkodziła ponad 10 tys. km dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, 1 tys. 625 mostów, 166 oczyszczalni ścieków, przeszło 210 km sieci wodociągowej, 50 km sieci energetycznej i 196 km sieci telekomunikacyjnej.
 
Żywioł dotknął 105 tys. 152 gospodarstwa rolne. Woda zalała 682 tys. 894 ha ziemi (m.in. gruntów rolnych, pastwisk, łąk). Uszkodzonych zostało również 8 tys. 927 km wałów przeciwpowodziowych, koryt rzek i cieków wodnych.
 


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 25 gości.