Jesteś tutaj100 umów o dofinansowanie projektów w ramach PO IiŚ

100 umów o dofinansowanie projektów w ramach PO IiŚ


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.mi.gov.pl

 

10 lutego br. w Ministerstwie Infrastruktury nastąpiło podpisanie dwóch umów o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: dziewięćdziesiątej dziewiątej na budowę drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław (Psie Pole) – Syców oraz setnej na modernizację linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III.  
 
Łączna wartość tych dwóch projektów to 5 856 mln zł (w tym projekt drogowy – 1 183,8 mln zł, projekt kolejowy – 4 672 mln zł), zaś łączna wartość dofinansowania z UE to prawie 3 080 mln zł (w tym dla projektu drogowego – 898,9 mln zł, a dla projektu kolejowego – 2 181 mln zł).
 
 W sumie udało się już podpisać sto umów o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych. Wartość dofinansowania z UE na ich realizację to 39,4 mld zł. Całkowita wartość umów zawartych do tej pory z wykonawcami to 67 mld zł brutto.
 
 
 
W podpisaniu uczestniczyli Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk, podsekretarze stanu w MI: Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, Radosław Stępień, Andrzej Massel oraz Zbigniew Rynasiewicz, przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury. Obecna była również dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Anna Siejda oraz przedstawiciele beneficjentów – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i PKP Polskich Linii Kolejowych, którzy podpisywali umowy.
 
Dzięki podpisanym dziś umowom przekroczyliśmy półmetek, czyli 50% wartości przewidzianej w Programie Operacyjnm Infrastruktura i Środowisko na projekty infrastrukturalne – powiedział Minister C. Grabarczyk. Jak dodała podsekretarz stanu w MI Patrycja Wolińska-Bartkiewicz: podpisana dziś setna umowa obejmuje bardzo ważny projekt kolejowy, największy pod względem wartości spośród projektów kolejowych, a czwarty ze wszystkich projektów infrastrukturalnych.
 
 


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 39 gości.