Jesteś tutaj„Wszyscy tworzymy GIS” - Sprawozdanie z IX Krajowej Konferencji Użytkowników Oprogramowania ESRI

„Wszyscy tworzymy GIS” - Sprawozdanie z IX Krajowej Konferencji Użytkowników Oprogramowania ESRI


Redakcja Urbanistyka.info

W dniach 1 i 2 grudnia w Warszawie odbyła się konferencja, której gospodarzem była firma ESRI.  Patronat medialny nad tym wydarzeniem objął m.in. Portal Urbanistyka.info.  Już na wstępie po wejściu do hotelu Sofitel Victoria przy ul. Królewskiej, gdzie odbyło się wydarzenie, można było spotkać się z miłą i profesjonalną obsługą organizatorów. Szczerze powiedziawszy, wybierając się na powyższą konferencję i będąc tak naprawdę gdzieś pośrodku obserwatorem rozwoju oprogramowania GIS zarówno tego wolnego open source jak i komercyjnego, nie spodziewałem się czegoś wyjątkowego - i przyznam się, że warto być mile zaskoczonym. Po wręczeniu pakietu obfitych materiałów konferencyjnych wraz z zaproszeniem na bankiet i wejściu na salę obrad na wstępie widać już było solidne zaplecze multimedialne. Bardzo dobrze zorganizowany system ekranu głównego wraz z ekranami pomocniczymi doskonale ułatwiał odbiór wykładów kilkuset uczestnikom. Klimatu dodatkowo nadawało odpowiednie kameralne oświetlenie. Dalsze wrażenia już z samych wystąpień i ich tematyki również były jak najbardziej pozytywne. Warto też dodać, że konferencji towarzyszyło kilka stoisk producentów oprogramowania i sprzętu związanego z GIS, gdzie można było zapoznać się z nowymi technologiami i porozmawiać z przedstawicielami firm.

 

Po rozpoczęciu sesji plenarnej Wojciech Gawecki z ESRI przedstawił najnowsze trendy w rozwoju oprogramowania GIS, a także nowości produktów ESRI. Ukazano między innymi jak obecnie oprogramowanie mocno wzmocniło się jako tzw. internetowy GIS oraz przykładanie  coraz mocniejszego nacisku na rozwój GIS-u w pełni 3D. W zakresie interoperacyjności przedstawiono ArcGis jako system wspierający między innymi dyrektywę INSPIRE oraz zachęcono do korzystania z „portalu pomysłów” na www.ideas.arcgis.com.

Kolejny wykład pt. „GIS dla przestrzeni historycznej zaprezentowali Waldemar Markiewicz – Muzeum Pałac w Wilanowie i Piotr Kaczmarek – ESRI Polska. Przedstawiono ciekawy rys historyczny założenia pałacowo-ogrodowego w Wilanowie oraz jakie informacje przestrzenne dla tego obszaru zostały zbudowane w środowisku GIS. W zobrazowaniu tego przedsięwzięcia pomogły wizualizacje 3D, sposoby w jaki została opisana mała architektura, elementy architektury krajobrazu a nawet dokumentacja o wyglądzie wnętrz. Ukazano jak duży potencjał tkwi w oprogramowaniu GIS pod kątem wykorzystania dla przestrzeni historycznej, kulturowej, badawczej oraz przy zarządzaniu takimi założeniami urbanistyczno-architektonicznymi jak omawiany Pałac w Wilanowie.

Dalszy temat ukazał bardzo ważny problem jakim są zagrożenia lawinowe w górach. Paweł Chrustek – Uniwersytet Jagielloński, GOPR, Fundacja im. Anny Pasek, przedstawił problematykę i możliwości wykorzystania GIS w zagadnieniach analiz lawinowych. W postaci filmów przedstawiono w skrócie przyczyny powstawania lawin w górach oraz próbę integracji nowych technologii GIS z praktyką. Autor ukazał analizy związane z modelowaniem zjawisk oraz wykorzystaniem ich rezultatów w procesie planowania przestrzennego, które prowadzone są wspólnie z Instytutem Badań Śniegu i Lawin w Davos.

 

Kolejny temat został przedstawiony przez Agnieszkę Czarnecką ze Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy. Dotyczył portalu internetowego dla mieszkańców będącego wynikiem analiz prowadzonych przez SM – stale aktualizowany serwis „Bezpieczne szkoły” czy „Moja okolica” oraz szereg serwisów związanych z aktualnymi wydarzeniami w mieście. Ukazano cel portalu, którym jest między innymi upowszechnienie wiedzy o aktualnej sytuacji w mieście oraz podejmowanych przez SM działań. Dzięki narzędziom GIS oraz technologiom webowym udało się stworzyć serwis mapowy, który jest w stanie być intuicyjny w obsłudze dla dużej grupie docelowej użytkowników – nie mających specjalnie wiedzy na temat technologii GIS czy kartografii. Zwrócono uwagę, że twórcy internetowych serwisów mapowych powinni na bieżąco prowadzić analizy zachowań użytkowników portalu oraz wyciągać wnioski zebrane z prac nad ergonomią i czytelnością serwisu. Podkreślono również, mając na uwadze przeciwników udostępnienia danych służb publicznych w internecie, że Dane publiczne są informacją publiczną.

Przyszedł również i czas na wystąpienie jednego ze sponsorów konferencji – firmy HTC. Patryk Hiczewski przedstawił historię i rozwój firmy HTC, a w dalszej kolejności najważniejsze cechy urządzeń mobilnych HTC oraz najnowsze produkty.

W dalszej części Antoni Łabaj z firmy SmallGIS przedstawił ważne narzędzie dla urbanistów – SprintMAP – obsługujące wszystkie cywilne standardy danych przestrzennych w Polsce w zakresie importu danych, automatycznych kontroli jakości i spójności danych, kontrolowaną edycję i aktualizację, eksport całości fragmentów lub zbiorów czy też przeglądanie i prezentację danych zgodnie z obowiązującymi instrukcjami kartograficznymi. Przedstawiono również grupę narzędzi pozwalające tworzyć między innymi miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, leśną mapę numeryczną czy system zarządzania zielenią. Przy tworzeniu planów istotnym elementem jest możliwość edycji danych mapowych i automatycznego wprowadzania tych zmian np. w tekście planu. Można było się o tym przekonać w praktyce na stoisku zorganizowanym przez firmę.

Chwilową odmianą od technicznym nowinek z branży było wystąpienie Zespołu Edukacji ESRI Polska, który zaprezentował niekonwencjonalne programy edukacyjne z wykorzystaniem GIS. Przedstawiono kilka inicjatyw edukacyjnych między innymi jak można poprzez sztukę zrozumieć łatwiej GIS, jak prowadzone są zabawy z dziećmi i zachęcanie ich do tworzenia na foliach „warstw” przestrzennych dla swojego otoczenia czy też jak się pracuje na warsztatach wyjazdowych z wykorzystaniem technologii w praktyce.
Po chwili jednak powrócono do najnowszych technologii, gdzie Paweł Zięba z DigitalGlobe przedstawił wysokorozdzielczy system satelitarny WorldView. Ukazano możliwości satelity WorldView-2 wykonującego zdjęcia panchromatyczne o rozdzielczości 45cm oraz zdjęcia wielospektralne o rozdzielczości 1,84m. Rozdzielczości takiej pozwalają na identyfikację takich szczegółów jak pojedyncze drzewa czy samochody oraz prowadzenie analiz dotyczących głębokości wód przybrzeżnych, nawierzchni dróg i ich jakości oraz stanu roślinności. Przedstawienie tych zagadnień, a w szczególności wielospektralności obrazów,  miało na celu pokazanie jak coraz lepiej jesteśmy w stanie poprzez zdjęcia satelitarne zrozumieć otoczenie, odwzorować je oraz zobaczyć wpływ działalności człowieka na środowisko.
Przedostatnim wykładem Sesji plenarnej było pełne dynamizmu i rzeczowych informacji wystąpienie Agaty Goździk-Sobczak z ESRI Polska, która omówiła możliwości ENVI i ENVI EX w zakresie przetwarzania i analizowania danych teledetekcyjnych i integrowania wyników tych analiz z systemami GIS.
Na zakończenie Sesji plenarnej Zespół Projektów ESRI Polska przedstawił przegląd istotnych nowości wprowadzonych w całym pakiecie produktów ArcGIS 10. Na początku przedstawiono nowe zasady licencjonowania i pozyskiwania licencji online. W dalszej części prezentując na żywo pracę w ArcGIS prezentowano nowe możliwości interfejsu, poprawę ergonomii oraz udogodnienia wprowadzone w ArcGIS Server. Uwagę po raz kolejny zwróciła możliwość importowania danych 3D z innych aplikacji i możliwość ich przemieszczania, na razie jeszcze bez możliwości edycji oraz nastawienie nowego pakietu oprogramowania na pracę w sieci i edycję danych GIS poprzez aplikację www.
Kilka godzin później już mniej oficjalnie wieczór pierwszego dnia konferencji został zakończony uroczystym przyjęciem z okazji 15-lecia ESRI Polska uświetnionym koncertem Anny Marii Jopek, gdzie można było porozmawiać na różne tematy w znacznie luźniejszej atmosferze.

Drugi dzień konferencji został podzielony na Sesje Tematyczne. Można było wysłuchać w różnych salach między innymi zagadnień związanych z: administracją publiczną, ochroną środowiska, zarządzaniem infrastrukturą i bezpieczeństwem publicznym.
W zakresie urbanistyki pomimo, że każda z powyższych dziedzin w jakiś sposób się przenika, to bez wątpienia najciekawsze były tematy związane z administracją publiczną. Tematy omawiane w tym dniu miały charakter przede wszystkim podzielenia się własnym doświadczeniem w zakresie rozwoju technologii GIS w administracji, a także radzenia sobie z problemami prawnymi oraz szukania najlepszych rozwiązań technicznych.

Pierwszy temat pt. Planowanie i zarządzanie przestrzenią Wrocławia wygłosiła Jadwiga Brzuchowska z Biura Rozwoju Wrocławia. Zwrócono uwagę na to, że na kierunki rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia UM Wrocławia w dużej mierze miały wpływ zagadnienia związane ze wspomaganiem planowania przestrzennego w mieście, zakres ten jak i forma wciąż się rozszerzają. Dotyczą one opracowywania planów miejscowych, czy suikzp i analiz pokrewnych, ale również sposobu czytelnego przedstawiania etapowania planów. Poruszono również problem importowania danych 3D z innych zewnętrznych aplikacji. Zagadnienia powyższe zilustrowano wieloma przykładami rozwiązań przestrzennych dla miasta.
W dalszej kolejności mieliśmy możliwość wysłuchać wystąpienia Pawła Pietrasa z GISPartner o systemie zarządzania Geopard. Omówiono problemy dotyczące dostępu do danych przestrzennych w gminach nie tylko „na miejscu”. W ramach Geopard wykorzystano te doświadczenia i starano się opracować uniwersalny, zestandaryzowany model danych dla takich rejestrów jak mpzp. Opisano moduły podstawowe: Adresy, Rejestr Planów, Nieruchomości oraz moduły dodatkowe: Moduł Ewidencji, POI, Zabytki i Replikacja.
Następny wykład prowadzony był również przez Pawła Pietrasa, tym razem na temat rozwiązań portalowych w zakresie budowania węzła infrastruktury przestrzennej – usługi i funkcjonalność w kontekście dyrektywy INSPIRE. Omówiono aplikację iMAP 4.0, która jest odpowiedzią na zapotrzebowanie dotyczące wszechstronnej aplikacji webowej umożliwiającej poza przeglądaniem danych również ich wyszukiwanie, przekształcanie i pobieranie. iMAP w ramach jednej aplikacji jest w stanie prezentować dane pochodzące z wielu źródeł, niezależnych portali mapowych czy geoportali. Aplikacja ta jest dostępna dla użytkownika końcowego z poziomu przeglądarki internetowej i nie wymaga instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.

Kolejny wykład, omówiony przez Piotra Pachoła, dotyczył Systemu Zarządzania Bazą Danych Topograficznych Śląski TOPAZ, który jest tworzony na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach. Przedstawiono cel jego tworzenia, prace przygotowawcze związane z opracowywaniem warunków technicznych, proces realizacji przez wykonawcę 4-etapowej umowy, gdzie zostało wykorzystane oprogramowanie ESRI oraz system zarządzania bazą danych Oracle. W wystąpieniu omówiono najbardziej istotne funkcje tego mocno rozbudowanego systemu.

Problemem, który został poruszony również na tej sesji był GIS w partycypacji społecznej, przedstawiony przez Zofię Bidę –Wawryniuk i Edytę Godulak z Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Zwrócono uwagę, że w Polsce nadal jedynym elementem partycypacji jest dyskusja publiczna w ramach wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu i często dostępna jest jedynie wersja papierowa projektu. Wyjaśniono, że sporządzanie projektów i analiz w systemach GIS daje szansę na dużo lepszy dialog ze społeczeństwem w zakresie planowania przestrzennego. Temat bardzo ciekawy i otwarty, być może można było poprzeć go większą ilością przykładów i lepszym zilustrowaniem na prezentacji.

Ciekawym kolejnym tematem, prowadzonym przez Janusza Jeżaka z Instytutu Rozwoju Miast było wykorzystanie ArcGIS Spatial Analyst przy opracowaniu analiz wewnątrzmiejskiego zróżnicowania społeczno-gospodarczego. Stwierdzono, że obecne pozyskanie informacji o występującym zjawisku w mieście wobec dużej dynamiki zmian nie wystarcza już by podjąć skuteczne działania i kluczem do budowania strategii są analizy wewnątrzmiejskiego zróżnicowania społeczno-gospodarczego, które umożliwiają z jednej strony zwymiarowanie zjawiska, z drugiej pozwalają na jego umiejscowienie w przestrzeni miasta. W prezentacji zostały przedstawione projekty zrealizowane przez Zespół Zakładu Ekonomiki Przestrzeni Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie dla Krakowa, Tarnowa Olkusza i Myślenic. Zrealizowane projekty dotyczyły między innymi oceny zasadności wprowadzenia rezerwy terenowej w mpzp pod budynek nowej szkoły, delimitacji obszarów zdegradowanych na potrzeby Lokalnych Programów Rewitalizacji oraz wdrożenia programu rehabilitacji zabudowy blokowej.

W dalszej części Jarosław Stanios z Archipelag.NET omówił Internetowy Plan Gdańska – oficjalny portal mapowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Oprócz wielu znanych z portali urzędów miejskich narzędzi przedstawiono nowe narzędzie, które umożliwia komunikację urząd-mieszkaniec. Mapa porządku to aplikacja, której zadaniem jest graficzna i opisowa rejestracja wszelkiego rodzaju zgłoszeń odnoszących się do szeroko pojętego porządku w mieście – m. in. dot. komunikacji i bezpieczeństwa publicznego.
Kolejna prezentacja Wojciecha Jeszke oraz zespołu Wydziału Geodezji z Urzędu Miejskiego w Bytomiu opisywała wykorzystanie narzędzi GIS w monitorowaniu zagrożeń powodziowych dla terenów znajdujących się w sąsiedztwie bezodpływowych niecek pochodzenia poeksploatacyjnego. Przedstawiono charakterystykę obszarów objętych eksploatacją, porównanie rzeczywistych skutków eksploatacji z prognozowanymi, opis wykorzystywanych materiałów, wykorzystane do analiz narzędzia i znaczenie tych analiz dla bezpieczeństwa miasta. Analizy takie pozwoliły między innymi na lokalizację miejsc potencjalnego wystąpienia obszarów bezodpływowych. Wiedza taka pozwala nam ocenić lepiej możliwe scenariusze w przypadku obfitych opadów i lepiej zabezpieczać zagrożone zalewaniem tereny.

O wykorzystaniu danych geodezyjnych i kartograficznych w zarządzaniu przestrzenią miasta stołecznego Warszawy opowiedzieli Stanisław Krupiński i Marek Łapiński z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Omówiono dane konieczne do realizacji zadań samorządu związanych z architekturą i planowaniem przestrzennym oraz problemy prawne udostępniania danych geodezyjnych w sieci. Zwrócono uwagę, że w mieście Warszawa należy również często sięgać do historycznych materiałów mapowych między innymi z powodu skomplikowanej struktury własności. Przedstawiono jak w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego wykorzystuje się narzędzia GIS do tworzenia szerokiego zakresu opracowań na potrzeby przestrzeni miasta, na uwagę zasługuje tutaj model 3D dla miasta, który jest podstawą do analiz dużych inwestycji oraz projektów budynków wysokościowych.

W następnym wystąpieniu Maciej Jasny z Urzędu Miasta Katowice przedstawił temat GIS – rozwój lokalny i ponadlokalny, w którym omówiono cele realizowane w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej w oparciu o oprogramowanie ESRI. Portal obecnie udostępnia dane przestrzenne i opisowe w nowym interfejsie webowym, dając użytkownikom szeroki wachlarz funkcjonalny. System ma charakter unikatowy, stworzony na użytek UM Katowice, zgodnie z jego wymaganiami i wskazówkami.
Charakterystykę zaawansowanego systemu informacji o terenie na przykładzie Urzędu Miasta w Zielonej Górze zaprezentował Mirosław Marciniak z Akademii Górniczo-Hutniczej. Przedstawiono założenia systemu oparte na technologii ArcGIS i dodatkowych aplikacjach oraz sposób funkcjonowania, jego wady i zalety na przykładzie miasta Zielona Góra.

Na zakończenie wykładów sesji tematycznej zaprezentowano materiały, przygotowane przez Aleksandrę Sikorską i Grzegorza Szeflera z Urzędu Miejskiego Kwidzyn, dotyczące Kwidzyńskiego Systemu Informacji Przestrzennej. Do stworzenia systemu wykorzystano technologie ArcGIS Server wspomaganą w zakresie edycji rozwiązaniami klasy desktop. Dzięki temu powstał nowoczesny SIP spełniający wymogi europejskie w zakresie interoperacyjności, dyrektywy INSPIRE oraz obsługi metadanych. Zostały zaimplementowane moduły tematyczne wspierające codzienną pracę Urzędu Miasta i zapewniające szeroki dostęp do informacji mieszkańcom i inwestorom.

Po dwóch dniach konferencji trzeba przyznać, że uczestnik mógł się znacznie wzbogacić o wiedzę na temat aktualnych trendów w oprogramowaniu GIS oraz możliwości ich wykorzystania. Na uwagę zasługuje mocno rozwijające się środowisko webowe GIS, które zmierza w kierunku bardziej przyjaznego interfejsu dla użytkownika, lepszego zarządzania systemami, również z poziomu www, coraz lepsze efekty wprowadzenia 3D do GIS oraz coraz większa otwartość oprogramowania komercyjnego na interoperacyjność, dyrektywę INSPIRE i na potrzeby planowania przestrzennego. I tak już całkiem na marginesie - może warto byłoby podczas przyszłorocznej X Konferencji Użytkowników Oprogramowania ESRI wprowadzić choćby jeden wykład na temat tendencji rozwojowych oprogramowania open source – nie tyle jako coś odmiennego i rozwijającego się osobnym torem czy też konkurenta (ponieważ jest oczywiste, że ciężko dorównać takiemu pakietowi jak ArcGIS), ale jako platformę do dyskusji i wymiany poglądów na tematów rozwoju oprogramowania GIS na świecie – wtedy hasło z pierwszego wykładu Sesji Plenarnej: ArcGIS jest Otwarty i Interoperacyjny nabrałoby jeszcze mocniejszego znaczenia. Jeszcze raz gratulację z okazji udanego wydarzenia! Z pewnością wielu użytkowników GIS będzie wyczekiwać przyszłorocznej konferencji.

Urbanistyka.info

Przygotował: Michał Wiącek

Źródło:
wykorzystano materiały konferencyjne ESRI Polska
foto: Michał Wiącek

 

Your rating: None Average: 5 (5 votes)


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 4 gości.