Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Źródła/Warunki finansowania - zapisy mpzp

Źródła/Warunki finansowania - zapisy mpzp


Obrazek użytkownika Slide

By Slide - Posted on 21 Lipiec 2014

Czy w zapisach planu mogą znaleźć się zapisy typu, że "koszty związane z budową ... są obowiązkiem gminy lub inwestora planowanych na terenie inwestycji oraz ich następców prawnych"?
Czy w zapisach mogą znaleźć się źródła/warunki finansowania inwestycji?

Obrazek użytkownika Maciej Sybilski

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym "Plan miejscowy uchwala rada gminy, (...) rozstrzygając jednocześnie o (...) sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych."
Nie ma natomiast mowy o zapisach nt. źródeł finansowania inwestycji przez inwestora prywatnego.Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 11 gości.