Jesteś tutajŚwieże spojrzenie na oceny oddziaływania na środowisko

Świeże spojrzenie na oceny oddziaływania na środowisko


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
Przyroda Magazyn Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska dla Europejczyków, Listopad 2010, Nr 40

 

Prawodawstwo europejskie wprowadzające oceny oddziaływania na środowisko w przypadku projektów publicznych i prywatnych ma już 25 lat. Od czasu wprowadzenia tych przepisów liczba członków Unii Europejskiej zwiększyła się z 10 do 27 państw, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał ważne orzeczenia objaśniające pewne aspekty legislacyjne, a na czoło wysunęły się kwestie i wyzwania, których w chwili tworzenia przepisów nie zdołano nawet przewidzieć. Podczas trwających od czerwca do września konsultacji publicznych uzyskano około 1 400 odpowiedzi od osób fizycznych, przedsiębiorstw, rządów oraz organizacji pozarządowych, zawierających opinie na temat konkretnych kwestii poruszonych przez Komisję w szczegółowym kwestionariuszu dostępnym w Internecie w 22 oficjalnych językach UE. Wstępna analiza odpowiedzi potwierdza wartość wyżej wspomnianych aktów prawodawczych. Przepisy w nich zawarte zapewniają ujęcie kwestii środowiskowych we wczesnych stadiach procesu planowania i wydawania zezwoleń, a przez zaangażowanie przedstawicieli społeczeństwa rzucają światło na podejmowane decyzje. Ale istnieje również świadomość faktu, że proces oceny przechodzi ewolucję i istnieje możliwość wprowadzania ulepszeń uwzględniających rozwój unijnych polityk i prawodawstwa oraz zmiany w zobowiązaniach międzynarodowych. Taki rozwój spraw może prowadzić do powstawania luk, kolizji i braku spójności przy wdrażaniu prawodawstwa, którego treść w dużej mierze pozostaje niezmieniona od 1985 r.
 
Szczegółowe kwestie
 
Rozmaite punkty ujęte w konsultacjach zostały wstępnie określone przez Komisję w ukończonym w 2009 r. raporcie na temat stosowania ocen oddziaływania na środowisko. W raporcie tym poruszono kwestię znacznych różnic dotyczących stopnia surowości wymogów wprowadzanych w rozmaitych państwach członkowskich Unii. Dobrym przykładem jest procedura selekcji w celu określenia, czy dany projekt wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania. Niektóre kraje obstają przy przeprowadzaniu oceny oddziaływania w przypadku każdego projektu. Inne stosują nieco bardziej elastyczne podejście. W rezultacie liczba przeprowadzanych ocen oddziaływania w państwach członkowskich porównywalnej wielkości może znacznie się różnić i wynosić od niecałych 100 do 5 000. Uwagę również zwraca ilość i jakość informacji przedkładanych w ramach procedur oceny, przeszkody administracyjne w przypadku projektów realizowanych w kilku państwach jednocześnie, synergia z innymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w szczególności w zakresie różnorodności biologicznej i zmian klimatu, oraz różnice w praktykach i skalach czasowych w przypadku konsultacji społecznych. Komisja ma zamiar przedstawić końcową analizę owych licznych odpowiedzi na początku przyszłego roku. Będzie ona wskazaniem zakresu możliwej nowelizacji w projekcie legislacyjnym, który zostanie przedstawiony prawdopodobnie w 2012 r.


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 0 gości.