Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash


Aktualności

Podczas połączonego posiedzenia komisji sejmowych: Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, które odbyło się 5 lipca br., wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski zapowiedział zakończenie prac nad nową wersją Kodeksu urbanistyczno – budowlanego do końca lipca br. Zakończenie prac rządowych nad projektem planuje się natomiast na grudzień 2017r., tak by z początkiem 2018r. Kodeks mógł zostać skierowany pod obrady Sejmu.

13-07-2017

Nowelizacja ustawy Prawo wodne nie wejdzie w życie 1 lipca. Dziś podkomisja nadzwyczajna przyjęła projekt ustawy i zapowiedziała połączone posiedzenie komisji, na którym ma zostać przyjęte sprawozdanie. Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy Prawo wodne, po wprowadzeniu poprawek, przyjęła projekt nowelizacji ustawy (druk nr 1529). Połączone posiedzenie komisji ochrony środowiska, żeglugi śródlądowej, finansów publicznych i rolnictwa, poświęcone przyjęciu sprawozdania połączonych komisji odbędzie się 4 lipca o godz. 12:30 w Sali Kolumnowej. Oznacza to, że nowe Prawo wodne z pewnością nie wejdzie w życie 1 lipca, jak wcześniej zapowiadano.

01-07-2017
Co łączy Kopernika, nawigację samochodową i dopłaty do rolnictwa? GIS! Być może gdyby Kopernik nie wybrał studiów m.in. w Uniwersytecie Jagiellońskim, nie opracowałby jednego z fundamentów współczesnej astronomii, od której już prosta droga do systemów satelitarnych. Satelity w połączeniu z informatyką, naukami o Ziemi i odrobiną wyobraźni dały właśnie GIS. Pod tym skrótem kryją się Systemy Informacji Geograficznej, czyli system służący do pozyskiwania, przechowywania, analizowania i udostępniania danych przestrzennych - takich, które zawierają dokładne dane o lokalizacji.
29-06-2017

11 maja br. ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nowy numer dziennika urzędowego to Dz.U.2017.1073 t.j. W załączeniu ww. Obwieszczenie. Bieżący stan prawny obowiązuje od 2 czerwca 2017r.

07-06-2017

1 czerwca 2017r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego i niektórych innych ustaw, która wprowadza szereg istotnych zmian w procedurze administracyjnej. Celem zmiany jest usprawnienie i przyspieszenie procedur administracyjnych, stworzenie ram dla bardziej partnerskich relacji między obywatelami i administracją oraz zapewnienie adekwatności kar administracyjnych do naruszenia prawa.

01-06-2017
Towarzystwo Urbanistów Polskich o/Katowice, Urban Workshop we współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów organizują w dniu 20 czerwca br. (wtorek) szkolenie pn. „Obowiązujące uwarunkowania prawne lokalizacji elektrowni wiatrowych w gminnych dokumentach planistycznych”. Seminarium odbędzie się w Wyższej Szkole Technicznej (Katowice, ul. Rolna 43, sala: aula), rozpoczęcie o godzinie 9.30.
31-05-2017
Miasto Gdynia, które będzie gościć VI Kongres Urbanistyki Polskiej w 2018 roku, współorganizuje wraz z Towarzystwem Urbanistów Polskich doroczne konferencje, poprzedzające to ważne wydarzenie. Pierwsza z nich miała miejsce w 2016 roku i dotyczyła kwestii mieszkaniowych. Tegoroczna konferencja odbędzie się 22-23 czerwca 2017 i nosi tytuł „Dynamika Miasta”.
31-05-2017
Tutoriale

Tutorial zawierający „instrukcję obsługi” dodania nowej funkcjonalności do programu AutoCad i/lub AutoCad Architecture (podobnie jak ma to miejsce w przypadku AC Map czy Civil3D) dotyczy tylko i wyłącznie pełnych wersji tego programu. Ponadto tutorial ten jest polskim rozwinięciem i instrukcją „krok po kroku” do wyjaśnień autorów wtyczki „GeoRefImg”.

  powstał z myślą wykorzystania wolnego i otwartego oprogramowania w administracji geodezyjnej. Celem tego opracowania jest nie tylko zapoznanie użytkownika z programem, ale w szczególności ukazanie możliwości współpracy QGIS z innymi programami Open Source, takimi jak GRASS, PostGIS, PostgreSQL, Map-Server. Autorem podręcznika jest Milena Nowotarska.

Tutorial dla początkujących użytkowników programu AutoCad, przedstawia 2 sposoby drukowania projektu. Omawia wszelkie potrzebne zagadnienia związane z wydrukiem.

Tutorial dla początkujących użytkowników programu AutoCad. Zawiera informacje na temat ustawień programu. Tutorial pomaga dostosować program do wymogów każdego użytkownika. Tutaj znajdziecie odpowiedź na nurtujące wielu pytanie - jak zmienić kolor tła ekranu:)

Fotogaleria