Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash


Aktualności
Sejm uchwalił w piątek ustawę o inwestycjach dotyczących elektrowni wiatrowych wraz z przepisem, by wiatraki stawiano w odległości od domów nie mniejszej niż 10-krotność wysokości tych instalacji. Zdaniem opozycji nowe przepisy całkowicie zablokują rozwój energetyki wiatrowej w Polsce. Za ustawą głosowało 239 posłów, przeciw było 147, wstrzymało się 16. Projekt był autorstwa posłów PiS. Zdaniem autorów ustawa przyczyni się do uregulowania zasad lokalizowania elektrowni wiatrowych na terytorium Polski.
20-05-2016
 
Instytut Metropolitalny we współpracy ze Stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot organizuje kolejne seminarium eksperckie pt. „Wyznaczanie granic obszarów metropolitalnych. Podstawy prawne i koncepcje delimitacji”. Głównym przedmiotem spotkania będzie dyskusja nad zapisami ustawy o związkach metropolitalnych, która nakłada na związek metropolitalny obowiązek przeprowadzenia prac delimitacyjnych. Seminarium jest kierowane w szczególności do przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych, a także do środowisk nauki oraz organizacji pozarządowych. Spotkanie będzie doskonałą okazją do dyskusji nad osiągnięciem konsensusu pomiędzy stroną rządową, a samorządową oraz innymi zainteresowanymi podmiotami, których celem jest wdrażanie polityki metropolitalnej państwa. Więcej informacji w folderze seminaryjnym.
 
13-05-2016

 

Wiele środowisk podnosi potrzebę powstawania nowej infrastruktury mieszkaniowej w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Jedną ze stron, która aktywnie popiera ten postulat, są deweloperzy. Budowa na planie oznacza dla nich stabilność inwestycyjną i możliwość partycypacji w utrzymaniu ładu przestrzennego. Niestety realia zmuszają inwestorów do budowania na tzw. WZ-etkach, ponieważ tylko 30 proc. Polski jest pokryte planami.
30-04-2016
Mieszkańcy gmin sąsiadujących z farmami wiatrowymi mogliby dostać dopłatę w wysokości nawet jednej czwartej rachunku za prąd, mieliby też prawo kupować obligacje farm wiatrowych – zaproponowało Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW). Program miałby być obowiązkowy dla wszystkich nowych farm wiatrowych o mocy ponad 5 MW. Jak zapewnia PSEW, możliwość skorzystania z jego zapisów miałyby też osoby mieszkające blisko już istniejących instalacji.
21-04-2016

Posłowie zezwolili na zabudowę mieszkaniową w odległości mniejszej niż 10-krotność wysokości elektrowni wiatrowej, jeżeli przewidują to plany zagospodarowania przestrzennego. W sytuacji, gdy takich planów nie ma, samorządy dostaną rok na ich stworzenie. To jak to jest? Wiatraka nie będzie można postawić w odległości ok. 1,5–2 km od domu, ale analogiczny dom będzie można postawić mimo istniejącego wiatraka jeśli zezwalają na to plany? To jest ten wiatrak niebezpieczny czy nie? – komentuje ostatnie zmiany w projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (tzw. ustawy odległościowej) Grzegorz Skarżyński, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW).

21-04-2016

Zapraszamy do obejrzenia krótkich filmików Adriana Domagały pt. „Urbaniści” poświęconych polskiej urbanistyce, dziedzinie która według autora jest niemal nieobecnej w mediach głównego nurtu.

23-03-2016

We wczorajszym Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się tekst zwracający uwagę na daleko idące konsekwencje zapisów przedłożonego przez grupę posłów PiS projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Konsekwencje te dotkną nie tylko dla branżę OZE, ale również, a raczej przede wszystkim, właścicieli nieruchomości położonych w bliższym i dalszym sąsiedztwie działających lub przewidzianych w planach miejscowych elektrowni.

Jak słusznie zauważa autorka przewidywane ograniczenia lokalizacyjne nie obejmą jedynie wiatraków, ale także zabudowę mieszkaniową.

19-03-2016
Tutoriale

Tutorial zawierający „instrukcję obsługi” dodania nowej funkcjonalności do programu AutoCad i/lub AutoCad Architecture (podobnie jak ma to miejsce w przypadku AC Map czy Civil3D) dotyczy tylko i wyłącznie pełnych wersji tego programu. Ponadto tutorial ten jest polskim rozwinięciem i instrukcją „krok po kroku” do wyjaśnień autorów wtyczki „GeoRefImg”.

  powstał z myślą wykorzystania wolnego i otwartego oprogramowania w administracji geodezyjnej. Celem tego opracowania jest nie tylko zapoznanie użytkownika z programem, ale w szczególności ukazanie możliwości współpracy QGIS z innymi programami Open Source, takimi jak GRASS, PostGIS, PostgreSQL, Map-Server. Autorem podręcznika jest Milena Nowotarska.

Tutorial dla początkujących użytkowników programu AutoCad, przedstawia 2 sposoby drukowania projektu. Omawia wszelkie potrzebne zagadnienia związane z wydrukiem.

Tutorial dla początkujących użytkowników programu AutoCad. Zawiera informacje na temat ustawień programu. Tutorial pomaga dostosować program do wymogów każdego użytkownika. Tutaj znajdziecie odpowiedź na nurtujące wielu pytanie - jak zmienić kolor tła ekranu:)

Fotogaleria